Studieresa längs södra Norrlandskusten

Den 18 oktober klockan 07.10 hoppade en entusiastisk grupp på Trafikverkets motorvagn på Sundsvalls järnvägsstation för en resa ned till Gävle. Det var nationella godstransportrådets kansli med kanslichefen Åsa Tysklind och nationella sjöfartssamordnaren Pia Berglund i spetsen.

Bland deltagarna finns även deltagare från Trafikverket Region Mitt, Handelskammaren Mittsverige, Mellansvenska Handelskammaren, Region Västernorrland, Region Gävleborg,  Sundsvalls kommun, Sundsvalls Logistikpark, berörda Länsstyrelser, Real Rail, Sweco, Mittstråket, Nouryon, Sundsvalls Hamn och Gävle Hamn.

Studieresan hade fokus på hur mer gods kan flyttas över till sjöfarten och järnväg. Dagen före järnvägsresan bjöd också på ett hektiskt program med besök på Hamnen och SCAs Tunadalssåg, som är den största barrträdssågen i Europa.

Godstransportrådet
Pia Berglund och Åsa Tysklind på rundabordsamtalet i Sundsvall Fotograf: Maria G Nilsson

– Vi är väldigt nöjda med studieresan. Den gav nyttig information och insikt i utmaningar och bl a i hur Trafikverket arbetar som kan vara värdefull i det fortsatta arbetet under godstransportstrategin. Resan gav också nya kontakter, vilket också är viktigt i vårt arbete säger Åsa Tysklind som leder nationella godstransportrådets kansli.

– Allt var så genomtänkt och balansen mellan att se saker och få dragningar var utmärkt. När man spenderar så mycket tid ihop hinner man också prata klart vilket är värdefullt. Vi har redan haft stor nytta av de vi fick med oss inte bara i tanken utan också i praktiken var det viktigt att höra en tågoperatör som ser positivt på möjligheten att flytta gods till järnväg. Jag tog också med mig hur viktigt det är att jobba över kommun och regiongränser som ni gjort. Det är otroligt viktigt att tala med en röst, säger Pia Berglund som är nationella samordnare för sjöfarten.

Godstransportrådet
Catherine Kotake Regiondirektör Trafikverket Region Mitt, Åsa Tysklind, Pia Berglund samt Hans Olov Åström senior utredningsledare på Trafikverket Region Mitt. Fotograf: Maria G Nilsson

– Det var bra att få uppdatering om de satsningarna som nu görs i och runt både i Sundsvalls hamn och Gävle hamn.  Det kommer vi rent praktiskt gå vidare med för att samla in och visa upp på nationell nivå. Det är viktigt i en diskussion om eventuellt ytterligare stöd  – exempelvis utvidgning av stadsmiljöavtal att inkludera även hamnar som bedrivs i bolagsform  – för att göra investeringar, säger Pia Berglund.

– Frågan om flöden blir uppenbart när man träffar näringslivet i er region. Det gäller att hitta motflöden av gods men även tomvagnar/containrar. Det är en otroligt viktig del av att klara överflyttning till både järnväg och sjöfart. Gävle hamn lyfte sina siffror 70 procent export och 30 procent import. En annan viktig fråga som vi diskuterade var näringslivets behov av pålitiga transporter ex. vid underhåll av järnväg och planeras i god dialog med näringslivet.  Jag tog också med mig att frågan om nord-sydliga förbindelser samtidigt som vi också behöver ha tvärgående förbindelser för att kunna samlasta och ta ut gods intermodalt antingen via hamnar eller järnvägslösningar, säger Pia Berglund.

Gruppen utanför Tunadalssågen. Fotograf: Maria G Nilsson
Livliga diskussioner i tågets konferensvagn. Fotograf: Maria G Nilsson
Vi åker ut mot Gävle Hamn.
Lokalradion intervjuade Åsa Tysklind. Fotograf: Maria G Nilsson

Arkiv