Stort intresse för Nya Ostkustbanans godsstudie

Om inte Nya Ostkustbanan byggs ut till sista metern så kommer godset att fortsätta gå på våra vägar och den önskade överflyttningen av gods från väg till järnväg och sjöfart att hindras.  Det var en av slutsatserna vid ett välbesökt seminarium som Nya Ostkustbanan ordnade den 14 april.

Intresset var stort när Nya Ostkustbanan presenterade sin senaste rapport – om överflyttning av gods till järnväg och sjöfart och hur Nya Ostkustbanan kan bli nyckeln för överflyttningen. Rapporten släpptes i samband med ett välbesökt webbinarium som anordnades av bolaget där bland andra Maria Stockhaus (Moderaternas trafikpolitiske talesperson), Emma Berginger (Miljöpartiets trafikpolitiske talesperson), Åsa Tysklind (kanslichef på Trafikverket) samt Carl Bergkvist (näringspolitisk expert på Handelskammaren Stockholm) ingick. Dessutom deltog också flera riksdagsledamöter, representanter från Trafikverket, flera handelskammare, flera myndigheter, näringslivet samt regioner och kommuner.

Sverige prioriterar bland annat att stärka landets konkurrenskraft samt att ställa om till ett fossilfritt samhälle till 2045. Mer än 1,000 miljarder kronor investeras nu och 20 år framåt i norra Sverige, inte minst i omställningen till fossilfrihet. Infrastrukturen i norra Sverige är i många fall bristfälligt underhållen eller utbyggd, och då i synnerhet kustjärnvägen som knyter ihop Nya Ostkustbanans geografi med stråket mellan Stockholm och Luleå, samt i förlängningen vidare ut i landet och övriga världen. Investeringar i Nya Ostkustbanan och hamnanslutningarna är avgörande!

Sverige är närmare marknaden nu än tidigare

– Vår omvärld har förändrats kraftigt de senaste 30 åren vilket också har påverkat våra handelsmönster. Norra Sverige har en mer gynnsam position nu än tidigare, dels geografiskt, dels tack vare de omfattande privata investeringar som görs. Godsstudien belyser också att vi nått en punkt redan nu där det ofta lönar sig att flytta över långväga godstransporter från lastbil hela vägen till järnväg, sjöfart eller en kombination av de olika trafikslagen, säger Henric Fuchs, infrastrukturstrateg på  Region Västernorrland och den som projektlett studien på uppdrag av Nya Ostkustbanan.

Rapporten innehåller en rad intressanta slutsatser:

  • Handeln med Östeuropa ökar kraftigt och närmar sig Tyskland i volym.
  • Östersjöhamnarna kommer att få en ökad betydelse för transporter österut och söderut men det krävs volymer för att etablera (ny) trafik.
  • Med Nya Ostkustbanan och Östersjöhamnarna kan den svenska konkurrenskraften och målet om fossilfrihet förenas och ömsesidigt stärkas.
  • Godsstråken ändras – dagens tudelade gaffel blir en treudd och utbyggnaden av Nya Ostkustbanan avgör om kusttrafiken sker med lastbil eller tåg.
  • Ökad sjöfart från Östersjöhamnarna minskar kravet på ny infrastruktur i södra Sverige.
  • När Nya Ostkustbanan är utbyggd sänks transportkostnaderna för basindustrin kraftigt.

 Några kommentarer från webbinariet

Carl Bergkvist, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare”En satsning på Ostkustbanan vore ytterst välkommen för Stockholm. Vid sidan av de uppenbara vinsterna för resenärer öppnas spännande möjligheter för gods tillsammans med nya Norviks hamn.”

Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun: ”Nya Ostkustbanan är grundförutsättningen för hela norra Sveriges tillväxt, hållbara transporter och kompetensförsörjning.”

Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart, Trafikverket ”Godsstudien ger nya infallsvinklar och visar den starka kopplingen mellan kustjärnvägen och sjöfarten.”

Antti Vainio, vice VD på Mellansvenska Handelskammaren ”Det satsas enormt i norra Sverige och det kommer inte att funka om vi har en enkelspårig järnväg Gävle – Sundsvall. Nu gäller det att samla oss och tala med enad röst om dubbelspårsutbyggnaden”.

– Studien har väckt stort och brett intresse nationellt och inom EU. Alltifrån företagare, näringslivets representanter, politiker på alla nivåer, hamn- och logistikparksföreträdare, tjänstemän från myndigheter, stat, regioner och kommuner och intresseorganisationer visar intresse för studiens innehåll, slutsatser och rekommendationer. Vi fortsätter att presentera studiens innehåll och slutsatser, säger Henric Fuchs.

Vill du veta mer?

Välkommen att ta del av studien här. 

Arkiv