Stort intresse för Nya Ostkustbanan i Riksdagen

Intresset för Nya Ostkustbanans rundabordsamtal har varit stort och mötet är fulltecknat. Samtalet kommer att hållas i Trafikutskottets Sessionssal – just runt det bord där de viktiga framtidsbesluten om infrastruktur kommer att fattas.

Utgångspunkten för samtalet är Ostkustbanan; Sveriges längsta flaskhals. 27 mil enkelspår i en del av Sverige där bättre järnväg efterfrågas. De stora industrierna längst med kusten vill lägga ännu mer gods på järnväg. Men det går inte. Kapaciteten räcker inte till.

Särskilt inbjudna gäster:

Gunnar Alexandersson, regeringens särskilda utredare av järnvägens organisation
Henrik Andersson, strategikonsult och civilingenjör Sweco
Peter Essén, Affärschef SJ
Gunnar Holmberg, Landshövding Västernorrland
Patrik Jakobsson, vd Arizona Chemical AB
Markus Larsson, Programchef miljö och klimat Fores.

Samtalet leds av Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

Det är riksdagsledamöterna Jasenko Omanovic (S) och Lena Asplund (M) som står för inbjudan. Även Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M) kommer att medverka.

– Infrastrukturfrågorna är heta, regeringen har nyligen lagt sin infrastrukturproposition och snart kommer vi i Trafikutskottet att inleda behandlingen av regeringens förslag, säger Jasenko Omanovic (S).

Bland de frågor som ska diskuteras märks:
På vilket sätt kan ett dubbelspår gynna hela svenska transportsystemet? Vilken potential finns? Vad betyder det för företagens kompetensförsörjning när restider halveras och kapaciteten fyrdubblas?

Eventuella frågor besvaras av Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan, 076 – 600 21 21.

Arkiv