Stort intresse för dubbelspår mellan Gävle och Härnösand

24 oktober anordnade Nya Ostkustbanan en studieresa för Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith. Studieresan genomfördes i en speciellt inhyrd motorvagn, där deltagarna på ett mycket pedagogiskt sätt kunde se banans standard genom motorvagnens framruta eller via monitorer i konferensavdelningen.

Ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand är den absolut viktigaste utvecklingsfrågan längst med stråket. Därför var uppslutningen stor. Bägge länens landshövdingar – Per Bill och Gunnar Holmgren – deltog liksom SJs affärschef Petter Essén. Från Trafikverket deltog biträdande planeringsdirektören Tommy Jonsson, som arbetar på Trafikverkets huvudkontor, och regiondirektören Catherine Kotake.  Med på resan var också  flera tunga lokala och regionala politiska företrädare, liksom MPs partisekreterare Amanda Lind. Det blev en intensiv dag fullmatad med information.

Även media visade stort intresse för resan. Radio Gävleborg reste med, och TV mötte upp både i Gävle och Sundsvall. Karin Svensson Smith var nöjd.

– Jag är väldigt tacksam för att resan och alla gedigna medskick jag fick, säger Karin Svensson Smith.

Under de kommande veckorna kommer Trafikutskottet att ta ställning till den framtida inriktningen av infrastrukturpolitiken, ett arbete som leds av utskottets ordförande Karin Svensson Smith.  Den 12 december blir det debatt i Riksdagen och beslut väntas den 13 december.

Arkiv