Stort engagemang för nya bostäder längst med Ostkustbanan

_DSC8339_WEBB

Ett dubbelspår mellan Gävle-Sundsvall-Härnösand ritar om Sverigekartan. Restiderna halveras och kapaciteten fyrdubblas. Under torsdagen anordnades workshops i Gävle och Sundsvall. Intresset och engagemanget var tydligt. Ett sextiotal politiker och tjänstemän från berörda kommuner, regioner och länsstyrelser.

– Dagens arbetsmöten är ett tydligt startskott för ett viktigt arbete.  Med bättre kommunikationer öppnas dörrarna för betydligt fler bostäder längst med kusten. Vi har därför tagit in de tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter-Svärd och Ulrica Messing för att utreda hur många nya bostäder som Nya Ostkustbanan kan generera, säger Peder Björk som är ordförande för bolaget Nya Ostkustbanan och kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

Arbetet genomförs med stöd av bl a experter från Sweco och kommer utmynna i en rapport som ska överlämnas till regeringen under hösten.

_DSC8180_WEBB

_DSC8218_WEBB _DSC8206_WEBB _DSC8328_WEBB

Foto: Maria G Nilsson

Arkiv