Starka argument för Nya Ostkustbanan

14 juni 2024

Sveriges längsta flaskhals lever inte upp till EU:s krav – starkt argument för Nya Ostkustbanan

Porträtt på ingela Bendrot
Ingela Bendrot

– Den svenska infrastrukturplaneringen måste leverera på EU-kraven, eftersom kraven bygger på en överenskommelse mellan EU-kommissionen och EU:s medlemsländer. Vi utgår därför från att hela Nya Ostkustbanan kommer in i nästa infrastrukturplan. Då är det rimligt att EU accepterar att Nya Ostkustbanan blir klar 2035 i stället för 2030, säger Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

EU har lyft fram ett antal stråk som är viktiga för Europas transporter. För Sverige är det viktigaste stråket den europeiska transportkorridoren Skandianvien- Medelhavet. Både Ostkustbanan och Ådalsbanan – det vill säga hela Nya Ostkustbanan – ingår i detta stråk, vilket underlättar för att få EU stöd till förbättringar.

Men det innebär också krav på att leva upp till vissa kvalitetskrav. För godståg krävs en linjehastighet på 100 km/h och möjlighet för långa och tunga tåg (>740 meter långa och >22,5 ton axeltryck). Till detta tillkommer krav på signalsystemet ERTMS, elektrifiering och rätt spårvidd.

EU har hittills signalerat att Sverige skulle klara hastighetskravet, men på ett möte i Bryssel i höstas uppmärksammades att sträckan Sundsvall–Umeå inte klarar hastighetskravet samt att Sverige ligger långt efter när det gäller möjlighet för långa tåg att använda korridoren. EU anser att enbart åtta procent av korridorens sträckning genom Sverige klarar kravet på långa tåg. Det är enbart Sverige och Italien som har så låg måluppfyllelse.

Lotta Rönström
Lotta Rönström

– EU-lagstiftningen har just reviderats och kommer att träda i kraft under sommaren 2024. De nya reglerna mildrar delvis kraven, eftersom stråken enbart behöver klara ett begränsat antal långa godståg och enbart 75 procent av sträckan behöver klara hastighetskraven. Samtidigt måste järnvägen nu klara en hastighet på minst 160 km/h för persontåg, berättar Lotta Rönström från North Sweden European Office, som arbetat mycket för att värna norra Sveriges intressen i revideringen.

Nya Ostkustbanan har låtit analyserat vad det innebär för Ostkustbanan och Ådalbanan mellan Gävle och Nyland (Västeraspby).

– Varken Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall eller Ådalsbanan klarar EU-kraven. Även om man kanske kan tråckla igenom några långa godståg, faller sträckorna på för låg hastighet för persontåg. Gävle-Sundsvall har dessutom inte det nya signalsystemet ERTMS, säger Lars Nilsson från Trogon Consulting som är en av dem som analyserat sträckan utifrån EU-kraven.

EU-reglerna innebär att Ostkustbanan och Ådalsbanan måste åtgärdas till 2030.

– Vi har i en annan studie,Utbyggnadsmanual för Nya Ostkustbanan, visat att det inte går att bygga ut Nya Ostkustbanan till 2030, men att det går till 2035, säger Ingela Bendrot.

När Nya Ostkustbanan är utbyggd kommer vi att klara EU-kraven, eftersom Nya Ostkustbanan blir en modern järnväg med plats för både långa, tunga och snabba tåg.

Läs hela rapporten här.

Arkiv