Spindeln i nätet i Gävles stora trafikpussel

Harald Knutsen är samhällsplanerare vid Gävle Kommun, och har tidigare arbetat på Trafikverket. Foto: Ingela Bendrot

Möt Harald Knutsen, den samhällsplanerare som samordnar alla 18 – delvis statliga, regionala och kommunala – byggprojekt som kommer rita om Gävles vägar och järnvägar under de kommande 20 åren!

– Som samhällsplanerare behöver man en stor portion tålamod, då det ofta är långsträckta processer. Det enda man kan vara säker på är att planerna kommer att ändras och utan planering finns ingen beredskap för förändring. Det projekt som hunnit dra i gång byggnation är elektrifieringen av järnvägsspåret ut till Gävle Hamn, säger Harald Knutsen.

Det finns utmaningar i planerna – dels med att säkerställa finansieringen, dels med att hitta former för upphandling. Det är inte säkert att marknaden klarar av flera stora upphandlingar samtidigt.

Statens investeringar för infrastrukturprojekten ligger mellan 20 och 25 miljarder kronor och under 2022 kommer Trafikverket med en nationell transportplan som gäller fram till år 2033. Vissa delar av Trafikpusslet behöver få en finansiering innan 2033, medan andra delar behöver få en finansiering innan 2040, då Trafikpusslet beräknas slutföras.

– I den politiska världen kan saker alltid ändras, avtal gäller tills någonting annat tar vid. Men vi som planerar måste ha en positiv syn och tro på att planerna blir verklighet, förklarar Harald Knutsen.

Det politiska stödet för dubbelspårsutbyggnaden är starkt, och både 2014 och 2018 tillförde regeringen mer pengar än vad Trafikverket hade föreslagit – något som är mycket ovanligt. Det tar tid att utreda och bygga ny infrastruktur, nu ser vi – som exempel – att de beslut som fattades av regeringen 2014 tar form.

Vidare berättar Harald att Gävles befolkning år 2050 beräknas uppnå 150 000 invånare, vilket planeringsavdelningen måste ta i beaktning – vägnätet, järnvägen och kollektivtrafiken måste anpassas för att förhindra köer och trängsel.

– Samtidigt är det en hel del vi inte vet om framtidens transportbehov och transportlösningar. För 75 år sedan avsattes exempelvis en stor del av det offentliga utrymmet till spårvagnen, i dag ser det annorlunda ut. Det händer en del inom de traditionella transportslagen, självkörande bilar är ett exempel. Jag hörde också att man redan nästa år ska köra provtrafik mellan Norrköping och Linköping med drönare som kan transportera uppemot ett ton varor, berättar Harald.

Det kommunala vägsystemet påverkas på olika sätt och trafiken kommer att ledas om, samtidigt som andra aktiviteter också pågår, som att Gästrike Vatten måste gräva upp en gata för att lägga ner en ny vattenledning och att Gävle Energi vill dra fram ett fjärrvärmerör.

– Att det blir störningar är ofrånkomligt, men målsättningen är att de ska bli så små som möjligt. Vi bygger upp en karttjänst som ska ge medborgarna uppdateringar om avstängningar och rekommendationer om alternativa vägar. Förhoppningsvis ska vi åstadkomma någonting som är bättre; ett utökat handelsutbyte, bättre pendlingsmöjligheter och en större arbetsmarknad som gör det lättare för företag att attrahera arbetskraft, säger Harald Knutsen.

 

Arkiv