SJ KRÄVER DUBBELSPÅR PÅ OSTKUSTBANAN

Dubbelspår behövs nu, anser SJ som är kritiska till att Trafikverkets förslag.

– Infrastruktursatsningarna går tyvärr i otakt. Vi ser hur exportindustri som Northvolt och Hybritprojektet nu tar form i norra Sverige och det är företag som kommer att forsla ut sina varor på världsmarknaden via Göteborgs hamn och Öresundsbron. Ostkustbanan är en viktig länk i transportsystemet, uppger Pär Helgesson som ansvarar för framtida infrastrukturfrågor i SJ.
 
Ostkustbanan är en viktig del av det svenska transportnätet, uppger Pär Helgesson, SJ. ”Banan är nyckeln till Norrland”, säger han till tidningen Ångermanlänningen.
 
SJ har för egen del precis investerat i en ny generation av snabbtåg, men det är oklart när den nya maxhastigheten på 250 km/h blir verklighet längs Ostkustbanan. För det krävs rakare spår.
 
– Vi pratar om ett långt och krokigt enkelspår med långt längre restider än man skulle önska. Ostkustbanan är en viktig del av järnvägsnätet som riskerar att bli en flaskhals i transportsystemet. Banan är nyckeln till Norrland, säger Pär Helgesson till tidningen Ångermanlänningen
 

SJ är inte ensamt om att kritisera nedprioriteringen av Ostkustbanan i långtidsplanen. Kritiken kommer bland annat från kommuner, regioner, företag och branschorganisationer i norra Sverige.

 

Från tidningen Ångermanland, 2022-01-29.

Arkiv