Seminarium i Almedalen: Varför är mer räls i Norrland bra för Stockholm?

ALMEDALEN 2017 Nya Ostkustbanan bjuder in till ett publikt samtal med de tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter Svärd och Ulrica Messing, samt regeringens bostadssamordnare Johan Edstav (MP).

Stockholm och Mälardalen växer i rekordfart. Det är positivt, men innebär också stora utmaningar. Bostads­brist, höga fastighetspriser och trängsel. Södra Norrland kan – och vill – bli en viktig del av lösningen. När dagens enkelspår ersätts med dubbelspår mellan Gävle och Härnösand kommer det att gå snabbt och smidigt att pendla med tåg.

Infrastruktur har blivit ett smörjmedel för bostads­politiken. Investeringar som ger många bostäder kommer att prioriteras när regeringen nästa år bestämmer hur de statliga pengarna till infra­struktur ska fördelas.

Hur många bostäder kan byggas när restiderna halveras och kapaciteten fyrdubblas på Ostkustbanan? Svaren kommer i den kartläggning som Nya Ostkustbanan genomför i samarbete med de tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter Svärd och Ulrica Messing.

Tid: 4 juli kl. 12 – 13

Plats: Strandgatan 10, Visby

 

För ytterligare information kontakta:

Ingela Bendrot, tfn 0766 00 21 21, ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se

Arkiv