Rundabordsamtal i Riksdagen

Välkommen att delta i ett samtal om hur järnvägens roll i transportsystemet kan stärkas. Utgångspunkten är Ostkustbanan; Sveriges längsta flaskhals. 27 mil enkelspår i en del av Sverige där bättre järnväg efterfrågas. De stora industrierna längst med kusten vill lägga ännu mer gods på järnväg. Men det går inte. Kapaciteten räcker inte till.

Medverkande:

Gunnar Alexandersson, regeringens särskilda utredare av järnvägens organisation
Henrik Andersson, strategikonsult och civilingenjör Sweco
Gunnar Holmberg, landshövding Västernorrland
Patrik Jakobsson, vd Arizona Chemical AB
Eva Lindberg, regionråd Region Gävleborg

Samtalet leds av Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

På vilket sätt kan ett dubbelspår gynna hela svenska transportsystemet? Vilken potential finns? Vad betyder det för företagens kompetensförsörjning när restider halveras och kapaciteten fyrdubblas?

När:

Onsdag 19 oktober, klockan 11:00. Samtalet pågår som längst till klockan 12:00.
Därefter blir det mingel med lunchmacka.

Plats:

Templum Riksdagen, ingång via Riksgatan 1.
Anmäl dig till anmalan@nyaostkustbanan.se senast den 17 oktober.

Antalet platser är begränsat. Eventuella frågor besvaras av Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan, 076 – 600 21 21.

Varmt välkomna!

Jasenko Omanovic (S) och  Lena Asplund (M)

Arkiv