Regeringen söker medfinansiering från EU för dubbelspårsutbyggnad

Pressmeddelande: Regeringen söker medfinansiering från EU för dubbelspårsutbyggnad

Idag har regeringen fattat beslut om att tillstyrka elva projektansökningar om medfinansiering från EU. Det handlar om viktiga infrastruktursatsningar, däribland två etapper på Nya Ostkustbanan. Ansökan omfattar för Nya Ostkustbanans del sträckan Stångån-Dingersjö samt Gävle hamnbana, investeringar på drygt 970 miljoner.

– Vi är mycket nöjda med att regeringen nu ansöker om medel från EU för utbyggnad av dubbelspår. Vi hoppas att EU godkänner ansökan, vilket skulle betyda att EU då skulle gå in och medfinansiera med 30 procent. För dessa två etapper skulle det betyda närmare 300 miljoner, säger Peder Björk ordförande för Nya Ostkustbanan.

Att genomföra en utbyggnad till dubbelspår hela vägen mellan Gävle och Härnösand kostar runt 30 miljarder.

– Vi arbetar aktivt för att EU ska medfinansiera även de investeringar som ligger längre fram i tiden, säger Peder Björk.

Ta del av regeringens pressmeddelande här.

Läs mer på Nya Ostkustbanans hemsida här.

Arkiv