Pressmeddelande: mer än 50 000 bostäder med nya ostkustbanan

– Vår bedömning är att ett dubbelspår mellan Gävle – Sundsvall – Härnösand kan generera minst 50 000 nya bostäder, sade tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter Svärd när hon och Ulrica Messing på torsdagen den 18 maj träffade ledande politiker och tjänstemän från Gävleborg och Västernorrland.

– Bostadsbristen är akut, över 700 000 bostäder måste byggas. Här spelar Nya Ostkustbanan en viktig roll. Kortare restider skapar helt nya mönster när det gäller pendling. Arbetsmarknadsregionerna växer ihop och det blir lättare få ihop pusslet mellan jobb och boende. Närheten till den överhettade Mälardalsregionen talar starkt för en dubbelspårsutbyggnad, men också att man då skulle kunna integrera Botniabanan i det svenska järnvägsnätet på ett bättre sätt än idag, sade Catharina Elmsäter Svärd.

På workshopen deltog ledande politiker och tjänstemän från kommuner, regioner och länsstyrelser. Såväl Region Gävleborg och Region Västernorrland har pekat ut dubbelspårsutbyggnaden som den enskilt viktigaste utvecklingsfrågan och de arbetar nu hårt för att visa de stora fördelarna som en sådan satsning innebär.

– Ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand vore ett stort lyft, inte bara för Gävleborg och Västernorrland, utan för hela landet. Argumenten är starka och övertygande, men det räcker inte. Konkurrensen om de statliga pengarna är stor och då krävs också en stark regional uppslutning. Därför är det viktigt att regionerna och kommunerna fortsätter att driva frågan om dubbelspår ända in i kaklet, sade den tidigare infrastrukturministern Ulrica Messing på workshopen.

Samsynen var stor bland deltagarna. Potentialen för nya bostäder är större än vad man tidigare har har bedömt. Kortare restider skulle göra orterna längst med Ostkustbanan mer tillgängliga och därmed göra det mer attraktivt att bosätta sig längst med sträckan. Nya Ostkustbanan kommer i höst att överlämna nya bostadssiffror till Regeringen.

– Vi vet att regeringen efterfrågar infrastruktursatsningar som kan generera många bostäder. Nya Ostkustbanan är dePinitivt en sådan satsning. Här handlar det om att etapp för etapp korta restiderna och öka kapaciteten. Vi är ju redan igång med viktiga projekt runt Sundsvall och TraPikverket arbetar intensivt med att utreda Plera andra delsträckor, bland annat norr om Gävle, igenom Hudiksvall och I Gnarp, sade Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall och ordförande i Nya Ostkustbanan.

För ytterligare information kontakta: vd Ingela Bendrot, 0766 00 21 21, ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se

Pressbilder:

Klicka på bilderna för att ladda ner högupplösta bilder. Ange fotograf: Maria G Nilsson.

massing_elmsatersvard

Ulrica Messing och Catharina Elmsäter Svärd.

massing

Ulrica Messing

elmsater_svard

Catharina Elmsäter Svärd

Elmsater-sward_Bjork_Massing

Catharina Elmsäter Svärd, Peder Björk, Ulrica Messing

elmsatersvard_bendrot_massing

Catharina Elmsäter Svärd, Ingela Bendrot, Ulrica Messing

Arkiv