Hans-Olov Åström, senior utredningsledare Trafikverket:

27 februari 2023

”Planmognaden kan inte vara större än vad den är på Ostkustbanan och Ådalsbanan”

Det är svårt att tänka sig någon bättre lämpad utredningsledare för Ostkustbanan och Ådalsbanan än Hans-Olov Åström. I 40 år har han jobbat med olika infrastruktur- och samhällsplaneringsfrågor i regionen, bland annat inom tidigare Vägverket, men även som gatuchef i Gävle kommun innan han började på Trafikverket 2012.

De senaste fyra åren har han jobbat heltid med att förbereda och samordna planeringsarbetet för Ostkustbanan och Ådalsbanan, ett arbete som i mångt och mycket handlar om att vara en samtalspartner och länk mellan regioner och kommuner längs nämnda järnvägsstråk.

– Det arbetet har underlättats av att jag tidigare var samhällsplaneringschef och jobbade tillsammans med samtliga kommuner i regionen och det är förstås enklare att ha redan färdiga ingångar när man jobbar med så här komplicerade frågor, säger Hans-Olov Åström.

Hans-Olov Åström –
planering, Region Mitt, Samhällsplanering, Gävle

 

Komplexiteten kring dessa järnvägsprojekt blir tydlig när Hans-Olov visar projektkartan och hur långt man har kommit på varje planerad deletapp längs sträckorna. I vissa fall pågår byggnationerna för fullt som Malandstriangeln mellan Sundsvall och Timrå som ska stå klar 2023. I andra fall är finansieringen klar och byggstart förbereds i närtid. Dit hör exempelvis Sundsvalls Central, dubbelspåret till Njurundabommen söder om Sundsvall och tidigarelagda dubbelspårsetappen Kringlan norr om Gävle.

Går man ner en nivå hittar man delsträckor där Trafikverket har bestämt sig för i vilken korridor man bör bygga ny järnväg och där linjestudier nu pågår, eller ska påbörjas inom kort (exempelvis sträckan mellan Ljusne-Enånger via Söderhamn). När det gäller ”flaskhalsen i flaskhalsen” – alltså Ådalsbanan mellan Sundsvall-Härnösand var järnvägsutredningen klar redan 2014 och korridor-valet är klart sedan länge. Det valet fördjupas nu i en linjestudie när den exakta dragningen ska bestämmas.

På tre av delsträckorna (orangefärgade på kartan) finns flera korridor-alternativ. Där sker nu olika samrådsmöten och ett flertal instanser har haft möjlighet att svara på remisser i frågan.

– Alldeles nyligen hade vi samrådsmöte i Harmånger när det gäller sträckningen Stegskogen-Bäling mellan Hudiksvall och Sundsvall. Över 60 personer kom till mötet så engagemanget är verkligen stort för de här frågorna, säger Hans-Olov Åström.

 

Slutgiltig korridor bestäms av Trafikverket

När alla synpunkter och argument har hämtats in är det ändå Trafikverket själva som väljer det korridor-alternativ som verkar mest lämpligt, och då är processen igång på riktigt.

– Men man ska veta att oberoende av vilket alternativ vi än väljer, kommer det att få en påverkan och inverkan på miljö och människor på ett eller annat sätt. Och det här är egentligen bara början på en lång process där det ska göras järnvägsplaner, överklagningar kan komma in och därefter ska ju politiken också bestämma sig för att prioritera och finansiera just de specifika projekten och sträckningarna i den nationella planen för transportinfrastrukturen. Det tar med andra ord ett antal år från ax till limpa i sådana här processer, fortsätter han.

 

Karta som visar planeringsläge Ostkustbanan
Planeringsläge Ostkustbanan
Karta: Planeringsläge Ådalsbanan
Planeringsläge Ådalsbanan

 

Arkiv