Nya tåg för 250 km/h handlas nu upp av SJ – ska trafikera Norrlandskusten!

SJ står beredd att köpa in en ny generation av moderna snabbtåg på sträckan mellan Stockholm och Umeå. Upphandlingen av nya snabbtåg pågår just nu.

SJ avslöjar inte exakt vilken typ av tåg som kommer att köpas in, men Nya Ostkustbanan erfar att de tåg som är aktuella liknar denna modell.

Från SJ:s sida har man inlett upphandlingen av en ny generation snabbtåg som bland annat ska trafikera Ostkustbanan. SJ ska investera 12 miljarder i nya snabb- och regionaltåg och räknar med att kunna köra tåg i hastigheter på 250 kilometer i timmen mellan Stockholm och Umeå. I kombination med dubbelspår och därmed färre tågstopp skulle det innebär en restid på cirka två timmar till Sundsvall.

Sundsvalls Tidning har intervjuat både SJ och Nya Ostkustbanan med anledning av den pågående upphandlingen av nya snabbtåg – tåg som kommer att susa fram i 250 km/h. Bland de som starkast förespråkar dubbelspårsutbyggnaden återfinns SJ som utsett Ostkustbanan till en av landets värsta flaskhalsar. SJ:s affärsområdeschef Jan Kyrk bedömer att det är  viktigt att frågan om dubbelspår drivs hårt under de närmaste månaderna. Det är extremt angeläget och vi kommer att göra allt från vår sida att dubbelspåret blir verklighet, uppger Kyrk för Sundsvalls Tidning.

Att regeringen prioriterat Norrbotniabanan är enligt Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan, inte till Ostkustbanans nackdel. Det ökar anledningarna att bygga bort kapacitetsproblemen söderut, det vill säga längs Ostkustbanan skriver Sundsvalls Tidning.

– Vi kommer att fortsätta bearbeta relevanta beslutsfattare. Norrbotniabanan går hand i hand med dubbelspårsutbyggnaden. Om inte Nya Ostkustbanan står klar samtidigt som Norrbotniabanan kommer man nämligen inte få ut den fulla nyttan av investeringen och om det är något som borde prioriteras så är det att få så mycket ”pang för pengarna” som möjligt, säger Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan till Sundsvalls Tidning.

Arkiv