Nya Ostkustbanan viktig för turismen

Intresseorganisationen Svensk Turism, som representerar närmare 200 organisationer och företag i Sverige, skriver i sitt remissvar att snabba, bekväma och klimatsmarta resor bidrar starkt till den svenska besöksnäringens konkurrenskraft. I svaret trycker de särskilt på behovet av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. Så här skriver Svensk Turism AB i sitt remissvar:

”Ostkustbanan: Banan utgör stammen för trafiken mellan Stockholm/Arlanda och norra Sverige. Här har det tidigare funnits planer på dubbla spår mellan Gävle och Härnösand, något som skulle gynna besöksnäringen i form av ökad kapacitet, högre pålitlighet och kapad restid till hela norra Sverige (exempelvis Höga Kusten, Jämtlands fjällvärld, orterna längs norrlandskusten samt hela övre Norrland). I liggande planförslag finns dock få nya investeringar kopplade till Ostkustbanan och realiseringen av dubbla spår presenterade. Ostkustbanan, som en del av Södra Norrlandskusten, ligger mitt i Sverige och är av stor strategisk betydelse både för arbetspendling, traditionell industri och besöksnäringen i hela norra Sverige. Ur ett systemperspektiv torde dubbelspår här vara en mycket angelägen nationell järnvägssatsning som skulle knyta samman södra och norra Sverige och halvera restiderna. En starkare sammanknytning med Ostkustbanan, Bergslagsbanan och en ytterligare utvecklad Norra Stambanan skulle ha stor betydelse för en stark struktur med hög redundans. Även på Mittbanan, dvs den sträcka som sammankopplar Ostkustbanan med t ex Åre och Trondheimsområdet på norsk sida finns tydliga behov av höjd kapacitet.”

– Det är lätt att förstå att Svensk Turism prioriterar Nya Ostkustbanan, eftersom huvuddelen av resandeflödet till och från norra Sverige går via denna flaskhals. Sett ur Svensk Turisms perspektiv är halverade restider oerhört betydelsefulla. Att kunna nå orter som Östersund och Umeå på mindre än fyra timmar från Stockholm gör stor skillnad. Men även satsningen på Gävle – Kringlan är viktig för turister, eftersom här kopplas Ostkustbanan ihop både med Norra stambanan och Bergslagsbanan, säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

Läs mer om Svensk Turism här.

Arkiv