”Nya Ostkustbanan viktig del i ett mer jämställt transportsystem”

En fråga som engagerar många är jämställdhet. Kommer en utbyggd järnväg att påverka jämställdheten i samhället? Finns det några samband som visar att Nya Ostkustbanan gynnar ett mer jämställt samhälle?

Eva Lindberg vice ordförande Nya Ostkustbanan

– Nya Ostkustbanan är en viktig del i ett mer  jämställt transportsystem. Det beror på att rätt infrastruktursatsningar kan vara ett viktigt verktyg i jämställdhetsarbetet. Utan investeringar cementeras dagens strukturer. Med investeringar kan utvecklingen vändas och gå i rätt riktning. De investeringar som Trafikverket genomför påverkar människors liv och vardag och inriktningen på vilka åtgärder som prioriteras leder till ökade eller minskade klyftor i samhället säger Eva Lindberg som är vice ordförande i Nya Ostkustbanan och regionstyrelsens ordförande Region Gävleborg.

Dagens transportsystem har stora brister, särskilt i norra Sverige. Det räcker därför inte att lappa och laga den infrastruktur vi har – vi måste också bygga mer kapacitet. Trafikverkets prognostiserar för en kraftig befolkningsminskning i de nordligaste sju regionerna, vilket inte är en acceptabel utveckling. Infrastrukturpolitiken måste bygga på att hålla ihop Sverige, inte öka eller skapa fler klyftor i samhället, fortsätter Eva Lindberg.

Under lång tid har åtgärder för att förbättra personbilstrafiken dominerat. Huvuddelen av dessa nyttor har tillkommit män som använder personbilen mer än kvinnor. De senaste decennierna har även åtgärder som förbättrar för kollektivtrafiken fått sin del av kakan. Det leder till en jämnare fördelning av nytta mellan män och kvinnor, men det är viktigt att inte bara se till totalbeloppen utan till typ av investering.

Ett problem i norra Sverige är att många arbetsmarknader är ensidiga. Det begränsar möjligheterna att hitta ett passande jobb och utbildningar för alla inom en familj. Ofta är det kvinnor som får begränsade möjligheter till jobb och karriär när arbetsmarknaden är ensidig. En utbyggnad av kollektivtrafiken som Nya Ostkustbanan möjliggör för fler män att välja att resa kollektivt och resa med tåg. Det öppnar även upp för fler män att minska restider och därmed öka sin del av det obetalda hemarbetet. Detta ger mer tid för män att bygga relationer med sina barn och skapar nya chanser för kvinnor att hitta rätt jobb.

–Trafikverket har visat att nyttan av en investering i höghastighetsbanor till stor del tillfaller män. En satsning på snabb, smidig och frekvent arbetspendling med tåg längs Norrlandskusten ger däremot förbättrade möjligheter för både kvinnor och män. Både män och kvinnor genomför lika många resor, men män reser längre och har en bredare arbetsmarknad till sitt förfogande. Bättre möjligheter skulle utmana befintliga könsroller och få fler män att välja andra färdsätt än bilen. När Nya Ostkustbanan är klar stärks både mäns och kvinnors arbetsmarknad, men kvinnorna kommer att gynnas mer av utbyggd pendling än männen, eftersom fler män då kan ta större ansvar för det obetalda hemarbetet och kvinnor kan konkurrera om arbeten utifrån mer likvärdiga villkor, avslutar Eva Lindberg.

Arkiv