Nya Ostkustbanan välkomnar regeringens aviserade satsning på järnväg

Regeringens infrastrukturproposition innehåller kraftfulla satsningar på järnväg, inte minst på järnvägsunderhåll. Godsets framkomlighet ska prioriteras.

– Det är glädjande att regeringen så tydligt lyfter upp behovet av kapacitetshöjande insatser på järnvägen och att särskilt fokus riktats mot näringslivets transporter, säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

Regeringen slår fast att godsets framkomlighet är en prioriterad fråga och regeringens ambition är att en större andel av de långväga godstransporterna ska gå på järnväg och via sjöfart.

– Trafiken på Ostkustbanan har i det närmaste fördubblats under senare år, och kapacitetsutnyttjandet ligger på drygt 80 procent. Ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand skulle fyrdubbla kapaciteten och halvera restiderna, samtidigt som det fullt ut skulle integrera Botniabanan i det nationella transportsystemet, avslutar Ingela Bendrot.

Ingela Bendrot tillträder som VD den 15 maj

Läs mer om regeringens infrastrukturproposition här.

För ytterligare information kontakta: Ingela Bendrot, tfn 0766 00 21 21, ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se

Arkiv