Nya Ostkustbanan väl rustat inför kommande planbeslut

De senaste tio åren har Trafikverket, regioner och kommuner lagt ned mycket arbete på att utreda hur utbyggnaden av Nya Ostkustbanan kan genomföras. Nu är vi bättre rustade än någonsin, säger Glenn Nordlund som är ordförande för Nya Ostkustbanan.

På fredagen har Nya Ostkustbanan sitt årliga event. Det blir som vanligt kunskapsseminarium, ägarforum och årsstämma. Även denna gång via nätet.

Glenn Nordlund kommer inleda mötet med att påminna om det intensiva och gedigna utredningsarbete som gjorts under de senaste 10 åren. Inte mindre än 22 olika utredningar och rapporter har tagits fram.

– Jag kan förstå att många känner sig frustrerade av allt detta utredande, men samtidigt ska vi komma ihåg att med ett grundligt och gediget material på bordet kommer det fortsatta utbyggnadsarbetet att gå mycket smidigare. Redan nu pågår stora investeringar i järnvägen i och runt Sundsvall, och snart inleds byggandet även i Gävle. Både i Sundsvall och Gävle har arbetet löpt på utan större problem i form av förseningar och onormala fördyringar, vilket också är en stor styrka säger Glenn Nordlund.

Just nu behandlar Riksdagen regeringens förslag till ny infrastrukturproposition. Beslutet kommer i mitten av juni. Därefter kommer Trafikverket att ta fram ett förslag till ny nationell plan. Det ska fastställas av regeringen om ganska exakt ett år. Glenn Nordlund menar att Nya Ostkustbanan har ett bra utgångsläge.

– Om man tittar på Ostlänken, höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping, ser man gigantiska fördyringar. Risken med så stora fördyringar är att de tränger undan andra investeringar, exempelvis Nya Ostkustbanan. Under det kommande åren är det därför viktigt att Trafikverket får bukt med sina fördyringar och förseningar, något som både regeringen och riksdagen har påpekat. Vi  hoppas nu att regeringen ska välja att satsa på Nya Ostkustbanan där det hittillsvarande arbetet gått enligt plan, inte dragit på sig några onormala fördyringar säger Glenn Nordlund.

En viktig milsten i bolagets arbete är den utbyggnadsstrategi som Trafikverket arbetat fram i nära samverkan med bolaget och dess ägare. I juni 2020 presenterade Trafikverket sitt förslag till utbyggnadsstrategi för hela sträckan. Förslaget har remitterats och det finns ett starkt stöd för utbyggnadsplanerna hos de nära 30 remissinstanserna.

– Det känns mycket glädjande att Trafikverket har lyssnat på oss och andra remissinstanser. Från början hade Trafikverket  delat upp sträckan i 17 delsträckor, men att det  nu är fem funktionella etapper är ett stort steg i rätt riktning. Vi menar att det nu är dags att även Trafikverket på central nivå ser Nya Ostkustbanan som en sammanhängande bana – och lägger in den i sin helhet i planen, på samma sätt som man gjort med bland annat Norrbotniabana. Det skulle underlätta och förenkla det fortsatta arbetet, bland annat när det kommer till att söka medfinansiering från EU och göra järnvägsplanearbetet, säger Glenn Nordlund.

 

Arkiv