Nya Ostkustbanan träffade regeringens bostadssamordnare

johan-Edestav-1024x768Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot besökte i veckan Näringsdepartementet för att träffa regeringens bostadssamordnare Johan Edstav. Hans uppgift är att identifiera områden som lämpar sig för nya stadsdelar och nya städer runt om i Sverige.

– Genom halverade restider skapas helt nya förutsättningar för bostäder längs med Ostkustbanan. Närheten till den överhettade Mälardalen är en viktig konkurrensfördel för Ostkustbanan, sade Ingela Bendrot.

Johan Edstav framhöll att utredningen utgår ifrån följande kriterier:

  • Fler bostäder där det behövs
  • Attraktiva stadsmiljöer för hög livskvalitet
  • Ökat fokus på den sociala dimensionen
  • Så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt
  • Innovativa lösningar
  • Förebilder för hållbar stadsutveckling

Arbetet ska redovisas för Regeringen redan den 30 juni i år.

– Städerna längs med södra Norrlandskusten har stora kvaliteter, och här finns goda möjligheter för nya bostäder. Förra året gjordes försiktiga uppskattningar av bostadspotentialen längst med Ostkustbanan. Under det senaste året har förutsättningarna ändrats, inte minst har behovet av nya bostäder ökat kraftigt. Så nu tar vi hjälp av de tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter Svärd och Ulrica Messing för att revidera våra bostadssiffror, avslutade Ingela Bendrot.

Med på mötet var också Christina Leideman ämnessakkunnig i utredningen.

Det formella namnet på utredningen är ”Utredningen för att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande (N2016:G)”. Utredningen tillsattes i november 2017.

Läs om uppdraget här!

Arkiv