Nya Ostkustbanan planerar för Almedalen 2020 – INSTÄLLT

Tid:                  Onsdagen den 1 juli kl. 16 – 17
Plats:               Labyrinths Trädgård, Tage Cervins gata 3B
Arrangörer: Botniska Korridoren, Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan


För att underlätta för snabba och klimateffektiva järnvägstransporter inom EU har medlemsländerna kommit överens om bygga ett stomnät (TEN-T) som knyter samman järnvägarna inom unionen. Sträckan Gävle–Luleå hör till en av de mest centrala sträckorna i den svenska delen av stomnätet. Enligt förordningen ska satsningarna stå klara redan 2030. Välkommen till ett angeläget seminarium där olika nyckelaktörer diskuterar hur Sverige ska bli vinnare i EU:s transportpolitik.

I den nuvarande nationella planen finns satsningar både på dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Kramfors (Nya Ostkustbanan) och på den helt nya banan Norrbotniabanan. För att Sverige ska leva upp till TEN-T-förordningen krävs dock ytterligare medel. Vi behöver bygga ett kapacitetsstarkt och klimateffektivt järnvägsnät som ökar järnvägens konkurrenskraft. Det ger ökad klimatnytta, förstorar arbetsmarknadsregioner och flyttar gods från väg till järnväg. Dessa satsningar kan bli klara redan 2030 – under förutsättning att rätt beslut fattas i närtid.

2023 kommer EU-kommissionen att ha en kontrollstation för att följa upp medlemsländernas arbete för att uppfylla TEN-T förordningen.  Redan 2017 gav Riksrevisionen tydliga rekommendationer både till regeringen och Trafikverket. Det handlar enkelt uttryckt om att Sverige måste investera i viktiga delar av det svenska järnvägsnätet, inte minst sträckan Gävle–Luleå.  Vad krävs för att uppfylla kraven?


Vad krävs för att Sverige ska bli en vinnare i EU:s transportpolitik 2020?

EU-kommissionens kontrollstation 2023 – vad krävs?
Katarina Areskough, chef för EU-kommissionen i Sverige  (bekräftad)

Vad gör regeringen?
Tomas Eneroth, infrastrukturminister (tillfrågad)

Vad krävs för att Sverige ska bli vinnare 2023?
Samtal mellan:
Erik Bergqvist, EU-parlamentariker  (bekräftad)
Jakob Dalunde, EU-parlamentariker  (bekräftad)
Erica Kronhöffer, Hållbarhets- & Kommunikationsdirektör Green Cargo  (bekräftad)
Anders Åkesson, vice ordförande i Trafikutskottet (bekräftad)

Moderator: Mattias Goldmann, Chief Sustainability Officer, Sweco  (bekräftad)

Summering

Planering pågår – men oklart om Almedalsveckan genomförs som vanligt 2020

– Just nu är det ingen som med säkerhet vet om Almedalsveckan kommer att genomföras 2020. Arrangörerna har meddelat att veckan ska genomföras, men på grund av Coronaepedemin finns givetvis frågetecken. Vi följer utvecklingen. Tillsammans med Botniska Korridoren och Norrbotniabanan har vi valt att planera för att genomföra ett seminarium om veckan hålls som vanligt. Om så inte blir fallet är vår plan att genomföra motsvarande seminarium i Stockholm under hösten, säger Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

Här kan du läs mer om TEN-T.

 

Arkiv