Nya Ostkustbanan kan bli nyckeln till ökad export från norra Sverige

Svensk industri går som tåget, inte minst i norra Sverige där näringslivet planerar att investera mer än 1,000 miljarder kronor. Den svenska exporten till östra Europa har ökat i en rasande takt under många år och uppgick 2019 till mer än 117 miljarder kronor. Tyvärr går stora delar av exporten från oss med lastbilar ner till Skåne för att därifrån åka färja över till Tyskland eller Polen.

Med Nya Ostkustbanan skulle mer gods kunna skeppas ut direkt från någon av hamnarna i exempelvis Gävle, Sundsvall, Stockholm, Örnsköldsvik eller någonstans däremellan. Långa, snabba och tunga godståg skulle dessutom kunna köra hela vägen ned till Europa.

Henric Fuchs, infrastrukturstrateg

– Östersjön har historiskt sett varit ett handelns hav med undantag för perioden 1914 – 1989, säger Henric Fuchs, infrastrukturstrateg i Region Västernorrland.

Henric har lett arbetet med att ta fram en rapport som beskriver Sveriges handelsmönster över tid samt närmare undersökt möjligheter till överflyttning av godstransporter till järnväg och sjöfart samt kostnaderna för detta.

– Det vi ser nu är inget nytt utan kan snarare beskrivas som en återgång till det historiska normalläget – att Östersjön kännetecknas av sjöfart och handel. Dessutom har Brexit och Kinas byggande av nya sidenvägar medfört en förskjutning av Europas mittpunkt till östra Europa, tillägger Henric Fuchs.

Studien, som kommer publiceras i närtid, pekar på att det redan idag kan vara lönsamt att flytta över stora mängder gods till järnvägen och sjöfarten. Studien indikerar också att transporter på järnväg på sjöfart kommer bli mer lönsamma för varje år som går, särskilt när Nya Ostkustbanan står klar.

Under 2019 uppgick det samlade svenska exportvärdet till mer än 1,000 miljarder kronor, vilket är lika mycket som näringslivet investerar i norra Sverige under kommande år. Att bygga färdigt Nya Ostkustbanan till 2030–2035 skulle kosta ytterligare ungefär 31 miljarder kronor, vilket i jämförelse framstår som en nästintill blygsam investering för landets fortsatta utveckling och konkurrenskraft.

(Klicka här för en karta över de nya sidenvägarna, Forskning & Framsteg, öppnas i ny flik)

Arkiv