Nya Ostkustbanan i Almedalen

27 maj 2024

Almedalsseminarium om hur Botniska korridoren kan påskyndas

Botniska korridoren, Nya Ostkustbanan, Norrbotniabanan och North Sweden European Office bjuder in till Almedalsseminarium, officiellt sidoevent till informella transportministermötet  i Göteborg 13-14 augusti.

Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) deltar i vårt seminarium i Almedalen onsdag 26 juni kl. 16.30-17.30 med efterföljande mingel på Norra Scen.

Kan nordisk samverkan och nya finansieringslösningar skynda på den nödvändiga utbyggnaden av den Botniska korridoren? Detta kommer infrastrukturministern diskutera med  Ulrika Heie (C), ordförande i Riksdagens Trafikutskott, Catharina Elmsäter Svärd, vd Byggföretagen, Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket, Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå och Alexander Hägg (M), regionråd Region Gävleborg. Detta är ett officiellt sidoevent till informella transportministermötet  i Göteborg 13-14 augusti.

I höst kommer regeringens infrastrukturproposition. Utmaningarna är fler än vanligt. Den nya geopolitiska situationen och Sveriges NATO-inträde ställer helt nya krav på, liksom den gröna industriella omställningen. Just nu är det gränsöverskridande perspektivet hetare än någonsin och Sverige är dessutom ordförande i Nordiska ministerrådet. Hur ser vägen framåt ut? Den Botniska korridoren – som består av Malmbanan, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen med anslutande tvärstråk – knyter redan idag samman Sverige, Norge och Finland. Men för att möta dagens och morgondagens krav behövs mer pengar. Även om nästa nationella transportplan skulle ökas kraftigt kommer pengarna ändå inte räcka. Viktiga och nödvändiga infrastrukturinvesteringar riskerar att utebli, samtidigt som behoven är enorma. Industrin investerar stort i nya gröna industrier och orderingången når nya rekordnivåer. Utan fungerande infrastruktur äventyras den gröna industriella utvecklingen, men det finns också säkerhetspolitiska faktorer som väger tungt för ökade investeringar i infrastruktur. Kan alternativ finansiering och genomförande i bolag snabba på utbyggnaden? Ta del av en ny rapport som Sweco tagit fram som visar olika finansieringsalternativ. Vad kan göras på kort och på lång sikt? Skulle utbyggnaden av den Botniska korridoren, som del av den europeiska stomnätskorridoren Skandinavien–Medelhavet, kunna påskyndas med hjälp av alternativ finansiering i kombination med alternativa utföranden?

Passa på att boka in vårt seminarium i din kalender redan nu och håll ögonen öppna för kommande uppdateringar av talare och deltagare på seminariet!

Seminariet arrangeras av samarbetet Botniska korridoren, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och North Sweden European Office och kommer modereras av Lotta Rönström och Mats Ågebrant.Plats:
Norra Scen, Fiskargränd 5, Visby

Tid: Onsdag 26 juni kl. 16.30-17.30 med efterföljande mingel


Program

16.30 Välkomna!
Moderatorer: Lotta Rönström, North Sweden European Office och Mats Ågebrant, Ågebrant Media

Stärkt nordisk samverkan för stärkt infrastruktur – hur ser vägen framåt ut? Vilken roll kommer alternativ finansiering och genomförande i bolag att spela?
Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD), samt finska och norska ministrar.

Kan alternativ finansiering och genomförande i bolag vara en lösning?
Henrik Andersson, strategikonsult Sweco

Samtal mellan infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), Ulrika Heie (C) ordförande i Riksdagens Trafikutskott, samt  Catharina Elmsäter Svärd vd Byggföretagen samt Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket

Kommentarer från Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå och Alexander Hägg (M) regionråd i Region Gävleborg

17.25 Avslutning

17.30 -18.30 Mingel

Arkiv