Nya Ostkustbanan förordar västligt alternativ

Gävle station_-3Nya Ostkustbanan  förordar det västliga alternativet med ett nytt stationsläge – Gävle Västra. Det nya västliga stationsläget med direkt koppling till tre olika banor och en närhet till Gävle Sjukhus, Högskolan i Gävle och bostäder är strategiskt viktigt för att möta de behov av nya bostäder och väl fungerande pendling i denna del av Sverige. Genom att samlokalisera Ostkustbanan, Norra Stambanan och Bergslagsbanan uppstår många positiva synergier.

Det västliga alternativet är det alternativ som bäst bidrar till att förstora arbetsmarknaden och till att företagen får lättare att klara sin kompetensförsörjning. Gävle Västra avlastar Gävle Central, vilket ökar den samlade kapaciteten för person- resor med Gävle som start- och slutpunkt.

– Med tanke på situationen i den överhettade Mälardalen kommer orterna längst med Ostkustbanan få en ökad attraktionskraft i takt med att pendlingstiderna minskar och kapaciteten på Ostkustbanan ökar.  Även för industrierna längst med kusten är det av största vikt att korta restider och öka kapaciteten på banan och därför är det angeläget att arbetet med att upprusta Ostkustbanan prioriteras i den nya Nationella transportplanen 2018 – 2029. Varje investering i dubbelspår på denna hårt nyttjade bana ger snabb effekt, inte bara i regionen utan även i det nationella transportsystemet, säger Eva Lindberg Regionråd i Region Gävleborg och vice ordförande i Nya Ostkustbanan. 

Läs hela yttrandet här.

Arkiv