Nya Ostkustbanan – ­förberett och planmoget

18 april 2023

Nya Ostkustbanan – ett av Sveriges ­
mest förberedda och planmogna järnvägsprojekt

Karta över Nya Ostkustbanan.
Den 30 mil långa sträckan mellan Gävle och Västeraspy norr om Kramfors är ett av Sveriges mest planmogna järnvägsprojekt. Det planerade dubbelspåret skulle i stort sett halvera restiderna på sträckan.

Flera partier – bland annat Moderaterna och
­Kristdemokraterna – kräver att Ostkust­banan ska stå färdig senast 2035. Nya Ost­kustbanan har hög planmognad och det byggs och planeras för fullt längs hela sträckan. Men kommer det att räcka för att projektet ska stå klart till 2035?

Sveriges längsta flaskhals

Det 30 mil långa enkelspåret mellan Gävle och Västeraspby norr om Kramfors fyller 100 år 2027 och betraktas allmänt som Sveriges längsta – och trängsta – flaskhals i det nationella järnvägssystemet. De senaste decennierna har restiderna ökat dramatiskt och godstransporterna från norr till söder som förväntas öka med 50 procent fram till 2040 får allt svårare att rymmas på den hårt belastade sträckan. Det gäller inte minst sträckan mellan Sundsvall–Härnösand där möjligheten till längre tågset är uteslutna och där hastig­heten på vissa sträckor är begränsad till 40 kilometer i timmen. En situation som många ser som orimlig med tanke på de gigantiska och gröna industrisatsningar (drygt 1 000 miljarder kronor) som gjorts och är på gång i norra Sverige.

Peder Björk
Peder Björk var först ut med att vara ordförande för Nya Ostkustbanan.

– Ja, den utvecklingen såg man inte ens komma för fem år sedan, säger riksdagsledamoten Peder Björk (S) i en ny partigranskning som Nya Ostkustbanan publicerade i januari i år.

– Men nu när det är ett faktum anser jag att det är absolut nödvändigt att man nationellt fattar de beslut som krävs för att Nya Ostkustbanan färdigställs till 2035. Planmogenheten är mycket stor, så det är definitivt ett av de projekt man skulle kunna ta i sin helhet genom ett enda klubb-beslut, fortsätter Peder Björk.

Samhällsvinster med dubbelspår efter Norrlandskusten

Nya Ostkustbanan med dubbelspår ­anpassade för trafik i 250 kilometer i timmen är ett av landets absolut mest utredda och välplanerade järnvägsprojekt. Det finns en färdig plan för varje enskild deletapp på sträckan. Vissa etapper och delprojekt är redan färdigbyggda – andra står i begrepp att påbörjas.

Förutom nämnda fördelar för en mer rationell och hållbar godstrafik skulle även restiderna för persontrafiken i stort sett halveras. Som exempel skulle ­sträckan Sundsvall–Stockholm ta två timmar. Det innebär i sin tur att arbetsmarknads­regionerna och företagens rekryte­ringsbas förstoras markant. Antalet branscher, arbets- och utbildnings­möjligheter inom en timmes radie skulle öka kraftfullt, ­liksom möjligheterna till arbetspendling.

EU-finansiering upp till ­85 procent

Ingela Bendrot
Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan.

På senare tid, bland annat på grund av Rysslands anfallskrig i Ukraina har även behovet av att snabbt kunna ­förflytta ­militär personal och materiel från söder till norr i Sverige lyfts även på EU- och ­NATO-nivå. Det tillsammans med ­projektets stora planmognad har öppnat för att EU kan medfinansiera satsningen med upp till 85 procent av totalkostnaden.

– Allt detta talar för att politiken bör prioritera Nya Ostkustbanan i ­kommande nationella trafikplaner. Jag känner i och för sig en viss oro för de fördyringar som uppkommer i många större infrastrukturprojekt idag på grund av världsläget. Men, med tanke på den planmogenhet och de samhällsvinster som känne­tecknar Nya Ostkustbanan, har jag större förhoppningar än någonsin tidigare om att projektet kan färdig­ställas till 2035, avslutar Ingela Bendrot, VD för Nya ­Ost­kustbanan.

 


”Ja, jag skulle säga att det är ett vallöfte. Hela den sträckan är mycket viktigare än att bygga en hög-hastighetstågbana i södra Sverige som inte skulle vara klar på flera decennier. Det (Nya Ostkustbanan) är en investering som är nödvändig för svensk konkurrens­kraft. Det är ett nationellt intresse, inte bara ett lokalt.” Ulf Kristersson (M) i SVT, 12 augusti 2022 (länk, öppnas i ny flik)


Hög planmognad – bygg klart Nya Ostkustbanan till 2035


Arkiv