Nya Ostkustbanan driver på utvecklingsarbete

Nya Ostkustbanan har under det senaste året arbetat intensivt för att utveckla de samhällsekonomiska kalkylmodellerna.  Upprinnelsen är de erfarenheter som bolagets vd Ingela Bendrot hade när hon var  statssekreterare.

– Jag upplevde att de samhällsekonomiska kalkylerna i de förhandlingar som gjordes inom regeringskansliet ofta var att betrakta som lag, även när det var uppenbart att resultaten var missvisande. När vi för ungefär ett år sedan fick vi ta del av Trafikverkets samhällsekonomiska effektbedömning av etappen Birsta – Timrå på Nya Ostkustbanan framstod bristerna i de teoretiska prognosmodellerna mycket tydligt. Då bestämde vi oss för att starta ett utvecklingsarbete och bjuda in berörda intressenter, säger Ingela Bendrot.

– Trots att SCA just nu investerar åtta miljarder i Östrands massafabrik tar kalkylen ingen hänsyn till investeringen, som är en av de absolut största industrisatsningarna i Sveriges historia. Den nya fabriken står klar i sommar och kommer att fördubbla produktionen vid anläggningen, vilket självklart genererar stora behov av ytterligare transporter till och från fabriken, säger Henrik Andersson från Sweco som har varit projektledare.

– Alla vet att verkligheten ständigt ändras, och att då bita sig fast i modeller som effektivt blockerar all information om kommande förändringar är olyckligt. Vi behöver modeller som ser verkligheten som den är och som kan ta hänsyn till förändringar, säger Ingela Bendrot.

Rapporten är ett resultat av närmare ett års arbete där såväl berörda myndigheter, experter, forskare och näringslivsföreträdare har medverkat. Bolaget har haft flera möten där representanter från regeringskansliet och riksdagen har deltagit.

– Vi hoppas och tror att detta arbete ska bidra till ökad kunskap och förståelse av de brister som finns i modellerna, men också lägga grund för ett viktigt utvecklingsarbete. Vi vill rikta ett stort tack till alla er som medverkat eller på annat sätt följt vårt arbete. Det har varit inspirerande att arbeta med detta projekt och att få ta del av så många kloka och viktiga synpunkter. Vi har nu sänt in rapporten till infrastrukturminister Tomas Eneroth och hoppas få möjlighet att presentera resultatet för honom och hans medarbetare personligen avslutar Ingela Bendrot.

Vill du veta mer? Läs rapporten här. Vill du ha rapporten i tryckt version sänd en mail till info@nyaostkustbanan.se

 Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Arkiv