Nya högre bostadssiffror släpptes på Nya Ostkustbanans Almedalsseminarium

Foto: Karl NilssonBostadspotential har seglat upp som en viktig faktor när regeringen ska fördela de statliga infrastrukturpengarna. På ett fullsatt seminarium framkom att kommunerna längst med stråket underskattat potentialen. Det är de tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter-Svärd och Ulrica Messing som just nu hjälper Nya Ostkustbanan att kartlägga hur många bostäder ett dubbelspår på Ostkustbanan kan generera.

 – När vi undersökte siffrorna som kommunerna först tagit fram så visade det sig att de hade underskattat vad infrastrukturinvesteringarna faktiskt kan bidra till för bostadsutvecklingen, säger Ulrica Messing, tidigare infrastrukturminister.

– Infrastrukturen hänger ihop med hela samhällsbygget. Hur mycket man än arbetar för fler bostäder i Stockholm så kommer det inte räcka till. Men när möjligheterna som avgör var man kan och bo och var man kan arbeta finns inom ett större geografiskt område – då kan fler kommuner skapa fler bostäder, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

– Dubbelspår längs Ostkustbanan skulle vidga möjligheterna för både samarbete mellan högskolor och universitet och det skulle också betyda att regionerna blir attraktivare att arbeta i. Det skulle påverka bostadsmarknaden och kunna lätta på trycket för en överhettad region som Mälardalen. Även mellan kommunerna längs Norrlandskusten kan pendlingen öka. Järnvägen är oslagbar när det gäller att korta restiderna, säger Ulrica Messing.

Flyget spelar allt mindre roll när man bygger bort kapacitetsbristen på järnvägen. 1,8 miljoner flygresor görs varje år i regionerna längs Norrlandskusten. SJ menar att mer än hälften av flygresorna kan ersättas med tåg om man bygger bort kapacitetsbristen och restiderna längs Ostkustbanan.

– Vi har lyft blicken och nu kommit fram till att 50 000 som vi tidigare sagt är för lågt räknat. 60 000 bostäder längs Ostkustbanan är ingen omöjlighet, säger Peder Björk, ordförande för Nya Ostkustbanan.

Ett gediget underlag arbetas fram för att lämnas över till Trafikverket i höst – för att visa på den stora potentialen för bostadstadsbyggandet längs Ostkustbanan, om satsningar görs för dubbelspår.

Så sent som förra veckan fick regeringens bostadssamordnare Johan Edstav förlängt och utvidgat uppdrag. Under hösten ska han inleda regelrätta förhandlingar med kommunerna om större bostadsinvesteringar. Enligt Edstav krävs sammanhängande investeringar i 3 000 – 5 000 bostäder för att förhandling ska vara aktuell.

– Staten ska stötta där de kommunala resurserna inte räcker till. Vår uppgift är att identifiera hinder i processen. Dåliga kommunikationer kan motverka nya bostäder, så även infrastrukturfrågorna är viktiga för oss, säger Johan Edstav.

Hans delrapport kommer att presenteras senast den 31 augusti, vilket är samma datum som Trafikverket ska avslöja vilka infrastrukturobjekt som de anser att regeringens ska prioritera i den kommande nationella infrastrukturplanen 2018 – 2029.

– Infrastrukturfrågor är möjliggörare, för svensk konkurrenskraft men också för enskilda människor att genomföra sina drömmar. Ni som ska ta besluten – våga! Gå längst fram och stå för de här investeringarna – infrastruktur och bostäder innebär utveckling, säger Ulrica Messing.

– Med bra infrastruktur kan hela Sverige växa, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Arkiv