Ny järnväg förändrar Sundsvall

Sundsvall är en stad i förändring. Staden förtätas och nya bostadsområden som Norra Kajen och Södra Kajen växer fram. Och när Sundsvallsbron invigdes för 6 år sedan påbörjades också arbetet med att förvandla den gamla E4:an till en stadsgata som gör det möjligt att knyta ihop Stenstan med Hamnen. Det nya resecentret tar form dit busstationen flyttas vilket också frigör attraktiv mark till andra ändamål som kommer att bidra till stadens utveckling ytterligare.

Bodil Hansson, Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall
Foto Ingela Bendrot

-Det här är bara några exempel på alla projekt som pågår i Sundsvall just nu och därför kan staden kanske upplevas som lite stökig. Ungefär som när man renoverar köket hemma, det är inte alltid så roligt medan man håller på, men samtidigt är det fantastiskt att se hur staden faktiskt utvecklas dag för dag och inom de närmsta åren kommer många av alla de här projekten att stå klara, säger kommunstyrelsens ordförande Bodil Hansson.

När det gäller infrastruktur för transporter mer specifikt så investerar staten, regionen och kommunen tillsammans mer än 6 miljarder i Sundsvall de kommande åren. Hit hör bland annat Bergsåkerstriangeln och Malandsprojeten för bättre anslutningar mot hamnen, dubbelspår Dingersjö-Sundsvall, ny E14-dragning, fortsatta insatser på Mittbanan och inte minst satsningen på en ny logistikpark där väg, järnvägs- och sjöfartstransporter kommer kunna mötas.

-I anslutning till utbyggnaden av dubbelspår för järnvägen mellan Dingersjö och Sundsvall byggs också en ny station i Njurundabommen. I kombination med att restiden kortas avsevärt skapas betydligt bättre pendlingsmöjligheter vilket gör att arbetsmarknadsregionen kring Sundsvall växer ytterligare, säger Bodil Hansson.

Utöver förbättrade förutsättningar för pendling och resande utvecklas också betydande förbättringar för godstransporterna. Ett exempel på detta är de redan nämnda investeringarna i nya järnvägsförbindelser i Bergsåker respektive Maland och Tunadal vilket illustreras i filmklippet nedan.

 

Arkiv