Nu startar det 6 mil långa spårbytet Gävle–Söderhamn

Nu på måndag den 2 augusti börjar ett intensivt arbete med att lägga ett nytt järnvägsspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Söderhamn. Spårbytet kommer att påverka all järnvägstrafik på kustjärnvägen, både regional trafik och fjärrtrafik.

Spårbyteståg vid ett tidigare spårbyte. Fotograf Kerstin Ericsson

Medan upprustningen pågår får resenärerna åka med tåg som kör en annan väg eller med buss. I november ska allt vara klart. All järnvägstrafik på sträckan påverkas. Trafikverket skriver i sitt pressmeddelande ”Det 40 år gamla spåret har gjort sitt och nu är det äntligen dags för en ordentlig upprustning. Förutom sex mil nytt spår blir det även flera nya, moderna växlar med värme och snöskydd. Resultatet kommer att bli en mer stabil och punktlig järnväg där tågen går tystare och komforten för resenärerna ökar.”

– Spårbytet är ett resultat av att den gamla enkelspåriga banan inte har rustats upp i den takt som varit nödvändig. Ostkustbanan har under de senaste decennierna nyttjas maximalt, det finns inte plats för fler tåg och belastningen är därför mycket stor. Det känns tråkigt att man nu är tvungen att göra detta spårbyte, idealet hade ju varit att tidigarelägga dubbelspårsutbygganden och på så sätt uppgradera banan till en modern järnväg för tyngre, längre och snabbare tåg. Vi har från Nya Ostkustbanans sida arbetat hårt för att spårbytet ska genomföras i en snabbare takt, och förläggas under sommarhalvåret då trafiken är mindre. Men tyvärr fick vi inte gehör för våra krav säger Ingela Bendrot som är vd för Nya Ostkustbanan.

Stor trafikpåverkan alla tågresorna Gävle–Söderhamn påverkas under augusti–november

Spårbytet påverkar givetvis inte bara den lokala trafiken mellan Gävle och Söderhamn, utan även fjärrtrafik mot exv. Sundsvall och Umeå.  Arbetet startar den 2 augusti och avslutas i mitten av november. Eftersom arbetet pågår dygnet runt kommer tågtrafiken mellan Gävle och Söderhamn att ersättas med bussar eller med tåg som leds via en annan väg. Resorna beräknas ta 30–45 minuter längre tid än vanligt.

– Det är fullt möjligt att resa, pendla och transportera trots tågstoppet. Restiden mellan Gävle och Söderhamn blir längre och tidtabellerna blir annorlunda. Men X-trafik och SJ har i upplägg och tidtabeller gjort det möjligt att resa i stort sett som vanligt under tiden, säger Adam Larsson vid Trafikverket.

X-trafik kommer att köra bussar, linje 151, mellan Gävle och Söderhamn. I Söderhamn blir det byte till X-tåg för vidare resa mot Hudiksvall och Sundsvall. SJ kommer att leda om sina tåg från Gävle till Söderhamn via Ockelbo och Kilafors.

Hur görs spårbytet?

Att byta spår är en stor teknisk apparat som kräver omfattande resurser när det gäller maskiner och personal. Spårbyteståget som används lägger inte bara ny räls, utan även nya sliprar och ny makadam (krossad sten). På en dag läggs ungefär en kilometer nytt spår.

I början av augusti anländer det 850 meter långa spårbyteståget till Ljusne. Efter ett par veckor kör det ner till Strömsbro i Gävle för att sedan gå norrut.

Följande åtgärder planeras enligt Trafikverket:

  • Byte av räls/slipers, totalt 61 889 spårmeter
  • Byte till spårväxlar med växelvärme och snöskydd
  • Diknings- och avvattningsåtgärder
  • Ballastrening och makadamkomplettering
  • Brounderhåll och reparationer

Läs mer om spårbytet här

Arkiv