Moderaterna för dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Sundsvall

Maj 2014. Östra riksdagshuset. Vår. Försommar. Svenska flaggan och EU-flaggan är hissade. Östra riksdagshuset sett från Norrbro.Moderaterna tar nu ställning för en dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Sundsvall. Det framgår i den kommittémotion som partiet lämnat med anlednig av Regeringens infrastrukturproposition. Moderaterna är det enda parti som tydligt tagit ställning för dubbelspårsutbygganden hela sträckan Gävle – Sundsvall, men intresset och enagemanget är stort även inom flera andra partier.

– Det är glädjande att Moderaterna tydligt tar ställning för dubbelspårsutbyggnad upp till Sundsvall. Även om vi självklart hade blivit ännu gladare för dubbelspårsutbyggnad ända upp till Härnösand. Det är ju först då man kan få full nytta av Botniabanan, säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

Nu kommer riksdagens Trafikutskott att behandla detta under de kommande veckorna. Riksdagen debatterar den 12 december och beslut väntas den 13 december.

Foto: Melker Dahlstrand

Arkiv