Minst 2 100 jobb till Sundsvallsregionen med Nya Ostkustbanan

Om Nya Oskustbanan med dubbelspår från Kramfors till Gävle blir verklighet kommer minst 2 100 nya jobb att skapas i Sundsvallsregionen. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Sweco. Den nya arbetsmarknadsregionen med högst 45 minuters restid med tåg skulle omfatta över 100 000 arbetstillfällen, vilket utgör en gräns för att få särskilt goda utvecklingsförutsättningar.

– Hösten 2020 försvann 1 000 arbetstillfällen när bland annat SCA beslutade att lägga ner papperstillverkningen i Ortviken. I det skedet beslutade vi att skapa förutsättningar för 5 000 nya jobb i Sundsvall till 2030, och där är byggandet av Nya Ostkustbanan en grundförutsättning – inte bara för Sundsvall – utan för hela norra Sverige när det gäller tillväxt, hållbara transporter och kompetensförsörjning, säger kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, Bodil Hansson (S).

Med dubbelspår på Nya Ostkustbanan och tåghastigheter på 250 km/h minskar restiderna i regionen drastiskt. En resa mellan Sundsvall och Söderhamn tar då 45 minuter jämfört med 1,23 idag. Även sträckan Härnösand-Hudiksvall skulle ta 45 minuter mot dagens 1 timme och 53 minuter. Tillgänglighetseffekten – alltså tillgängligheten till arbetstillfällen inom 45 minuter med tåg – ökar med mellan 40-80 procent för kommunerna Sundsvall, Timrå och Nordanstig. För kommuner som Hudiksvall, Härnösand och Kramfors handlar det om en ökning på närmare 200 procent.

– Sundsvallsregionen har faktiskt inte vuxit sedan 2006, samtidigt som andra regioner i landet har vuxit med runt 20 procent. Vi har alltså tappat i konkurrenskraft, vilket är mycket olyckligt. Men forskning visar att arbetsmarknadsregioner med 100 000 pendlingsbara jobb fungerar som självförstärkande tillväxtmotorer, och det är precis vad som skulle uppnås med Nya Ostkustbanan, säger Ingela Bendrot, vd på Nya Ostkustbanan.

Sweco kommer i rapporten fram till en rad andra positiva effekter för regionen om statsmakterna bestämmer sig för att prioritera Nya Ostkustbanan i kommande infrastruktursplaner. Bland annat skulle branschbredden i Sundsvall som exempel, där idag drygt 400 av Sveriges 830 branscher finns representerade, öka med sju procent och ännu mer i de mindre kommunerna. Rapporten konstaterar att en region med fler branscher blir mindre sårbar för ekonomiska kriser och nedläggningar. Regionen får bättre innovationskraft, eftersom nya innovationer ofta uppstår i gränsytan mellan branscher.

En annan effekt, enligt rapporten, är att förutsättningarna för att utveckla kompetensen förbättras när LA-regionerna (Lokala arbetsmarknadsregioner) integreras. Exempelvis ökar antalet tillgängliga yrkeshögskoleutbildningar som Sundsvall når inom 45 minuter från cirka 21 till 49. För de mindre kommunerna blir ökningen ännu större.

Men för exempelvis företaget Monitor I Hudiksvall som är marknadsledande leverantör av affärssystem i Sverige är rekryteringsfrågan det allra viktigaste.

– Vi har inga problem att hitta nya kunder, däremot är det svårt att hitta ny personal. Snabb och effektiv persontrafik är en överlevnadsfråga för många företag. En kustjärnväg för 250 km/h från Stockholm och norrut skulle skapa helt andra framtidsmöjligheter för oss och många andra företag, säger Morgan Persson, vd för Monitor i Hudiksvall.

Hela Swecorapporten ”Sundsvalls arbetsmarknadsregion och Nya Ostkustbanan” kan du ta del av här.

 

 

 

 

Arkiv