Många viktiga möten under våren

En viktig del i vårt arbete är att träffa ledande politiker på riksnivå. Vi har sedan tidigare väl upparbetade kontakter med infrastrukturminister Tomas Eneroth och hans medarbetare, men också med andra viktiga politiker på nationell nivå. För vår del är Trafikutskottet viktigt, och vi har sedan tidigare bra kontakter där.

Vi har haft mycket bra diskussioner och mött ett stort intresse och fått många bra frågor. Det finns inga egentliga politiska konflikter runt dubbelspårsutbyggnaden, utan knäckfrågan handlar om att få fram mer pengar. Konkurrensen är stenhård och det gäller att tydligt visa alla de fördelar som dubbelpårsutbyggnaden för med sig.

Här kommer ett axplock bilder från vårens möten:

 

Arkiv