Liberalernas trafikpolitiska talesperson Helena Gellerman på besök i Sundsvall

Det som sker i Sundsvallregionen är häpnadsväckande. Stora investeringar och nya företagsetableringar är på gång. Men en pusselbit saknas för att få den fulla hävstångseffekten och det är Nya Ostkustbanan. Kan Liberalerna påskydda arbetet och dess prioriteringar efter sitt besök?

Studiebesök på bygget av den nya Logistikparken. Riksdagsledamoten Helena Gellerman L och regionrådet Ingeborg Wiksten L, samt representanter för Sundsvalls Kommun lyssnar till Sven Magnusson vd för Sundsvalls Logistikpark. Parken väntas stå klar 2024.

Sundsvall växer och under senare år har flera miljarder investerats i och kring staden. Ny infrastruktur byggs och helt nya attraktiva bostadsområden växer fram. Delar av näringslivet ställer om och investerar stort i regionen och nya företagsetableringar.

Den 29 oktober fick Sundsvall besök av Liberalernas Helena Gellerman som ville ta del av de investeringar som sker, framförallt i järnväg, hamnen samt logistikparken. Helena är ledamot i riksdagens Trafikutskott tillika partiets klimatpolitiska talesperson. På programmet stod, utöver diskussioner med Nya Ostkustbanan,  bl a rundtur i och kring Sundsvall samt möte med SCA och Sundsvalls Logistikpark.

– Den utveckling som har skett och fortfarande sker i Sundsvall är häpnadsväckande och ingjuter hopp inför framtiden, både för kommunen och regionen, säger regionrådet Ingeborg Wiksten (L).

Sundsvall har genom åren utvecklats till en strategisk transportnod för personresor och har tagit stora steg mot att också bli en strategisk gods- och logistiknod. Det understryks av de omfattande investeringarna som kommunen gör i hamnen och i en ny logistikpark samt de statliga investeringarna i det nya hamnspåret samt triangelspåren i Bergsåker.

– Sundsvall ligger långt fram i processen med utbyggnaden och omvandlingen av staden som plats men även som transportnod för samtliga transportslag, säger infrastrukturstrateg Henric Fuchs. Norra Sverige är i omvärldens blickfång och många befintliga och nya företag genomför och planerar stora investeringar i norr, inte minst SCA och Northvolt, avslutar Fuchs.

Planbeslut från 2014 håller på att förverkligas

Under 2014 fattade regeringen beslut om att finansiera utbyggnaden av de två triangelspåren i Bergsåker och Maland samt ett nytt spår ut till hamnen. En av de som var med och fattade beslutet om finansiering var Lars Tysklind (L) som är Helena Gellermans företrädare i Trafikutskottet.

– Det var särskilt roligt att besöka Bergsåkerstriangeln då det var Alliansen och Liberalerna, som var med och möjliggjorde investeringarna, säger Helena Gellerman

För Västernorrland och Sundsvall är dubbelspåret på Nya Ostkustbanan den enskilt viktigaste utvecklingsfrågan både ur ett persontrafik- och godstransportperspektiv och är den pusselbit som saknas. Med ett dubbelspår kan både den svenska konkurrenskraften öka samtidigt som arbetsmarknadsregionen kan förstoras.

– Med Nya Ostkustbanan kan restiderna halveras och massor av gods kan flyttas från väg till järnväg, säger regionrådet Ingeborg Wiksten. För att växtkraften i den norra delen av landet inte ska leda till växtvärk behöver regeringen fatta beslut om att Nya Ostkustbanan ska byggas ut till sista metern, tillägger Wiksten.

Under våren 2022 kommer regeringen fatta beslut om den nationella infrastrukturplanen 2022 – 2033. Planens omslutning uppgår till totalt cirka 799 miljarder kronor över tolv år men många projekt konkurrerar om medlen som omfattar allt underhåll, investeringar med mera för alla trafikslag. För att Nya Ostkustbanan Gävle – Härnösand (Västeraspby) ska kunna byggas ut till fullo krävs beslut om tilldelning om cirka 31 miljarder kronor, utöver de dryga 8 miljarder kronor som redan är avsatta. EU kan dock medfinansiera utbyggnaden av dubbelspåret med upp till 30 procent vilket skulle minska Sveriges del av investeringen.

 

Flera viktiga politikerbesök i Sundsvall under hösten

Den 12 november besökte moderaternas trafikpolitiska talesperson Maria Stockhaus Sundsvall, och den 13 december väntas centerpartiets trafikpolitiske talesperson Anders Åkesson till Sundsvall.

– För vår del är det väldigt viktigt at visa den stora samhällsomvandling som nu sker tack vare de infrastrukturinvesteringar som nu görs i Sundsvall. Det tar tid att få investeringarna på plats och självklart är det extra roligt att få visa upp för dem som varit djupt engagerade i själva investeringsbeslutet, säger Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan.

– Förra veckan var Catharina Elmsäter Svärd på besök i Sundsvall, nu i egenskap av vd för Byggföretagen. Då passade vi på att ha ett frukostmöte med henne där vi kunde berätta om utvecklingen i Sundsvall och konkret visa på de investeringar som nu är på plats. Hon uppskattade verkligen att få se resultat av de beslut som hon varit med och fattat 2014 i sin egenskap av infrastrukturminister, avslutar Ingela Bendrot

Arkiv