Ledande socialdemokrater i Västernorrland och Gävleborg bjuder in nye infrastrukturministern

– Vi vill visa infrastrukturminister Tomas Eneroth vår del av Sverige. Vi ligger mitt i Sverige och investeringar här gynnar hela landet. Kommunerna och regionerna längst med södra Norrlandskusten – från Gävle i söder till Örnsköldsvik i norr – är överens om att en dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Härnösand är den enskilt viktigaste utvecklingsfrågan för södra Norrland. Men det är också en viktig fråga ur ett nationellt perspektiv. Därför har vi nu tagit initiativ till att bjuda in den nye infrastrukturministern, säger Peder Björk som är ordförande i Nya Ostkustbanan och kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

 

Inbjudan är undertecknad av tio ledande socialdemokrater från Västernorrland och Gävleborg.

peder– Det handlar om att knyta samman norra och södra Sverige, och om att skapa goda järnvägsförbindelser hela vägen längst med Norrlandskusten och vidare ut mot kontinenten. Längst med Ostkustbanan bor drygt 500 000 människor, och här ligger flera av Sveriges största och viktigaste industrier. Kapacitetsutnyttjandet ligger på 80 procent, vilket gör Ostkustbanan till Sveriges hårdast belastade enkelspår. Vår förhoppning är att några av etapperna på Ostkustbanan finns med i det förslag till ny infrastrukturplan som Trafikverket presenterar nästa vecka. Men vi vet samtidigt att konkurrensen om de statliga pengarna är stenhård, säger Peder Björk.

I brevet till Tomas Eneroth ger de ledande socialdemokraterna sina bästa argument för en dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Härnösand:

 

  1. Nya Ostkustbanan bidrar till jobb och tillväxt i hela landet

Industrierna längst med södra Norrlandskusten går för högvarv. Om mindre än ett år kommer SCAs gigantiska utbyggnad av massafabriken Östrand i Timrå stå klar. SCA investerar närmare 8 miljarder, vilket gör detta till en av de största industri-investeringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. Men det handlar inte bara om tung industri, utan även om nya jobb inom mindre företag och inom tjänstesektorn. Bättre pendlingsmöjligheter stärker företagens möjligheter när det gäller ”kompetenstransporter” längst med kusten och bidrar också till att underlätta integrationen. Idag saknas en fungerande kustjärnväg, det finns helt enkelt inte kapacitet för att transportera godset på järnvägen. Det måste ändras!

 

  1. Nya Ostkustbanan avlastar den överhettade Mälardalen

Dubbelspåret halverar restiderna. En resa mellan Stockholm och Sundsvall skulle ta två timmar med dubbelspår, vilket skapar helt nya pendlingsmöjligheter. Mälardalen kan avlastas, samtidigt som städerna längs med kusten växer sig rikare på både människor och företag, kultur och service. Då kan människor bo där de vill och jobba där de utvecklas.

 

  1. Nya Ostkustbanan öppnar för minst 50 000 nya bostäder!

Boverket bedömer att det behövs 620 000 nya bostäder innan 2025. Kommunerna och regionerna längst med Ostkustbanan menar att det är möjligt att – med bättre och snabbare pendlingsmöjligheter – bygga minst 50 000 nya bostäder! Längst med södra Norrlandskusten bor redan idag många människor I Gävle och Sundsvall bor över 200 000 personer! Räknar man in de övriga städerna längs med kusten och angränsande kommuner handlar det om en halv miljon. Men det finns plats för fler!

 

  1. Nya Ostkustbanan integrerar Botniabanan fullt ut i det nationella järnvägsnätet

Botniabanan har blivit en stor regional succé, men eftersom att Ostkustbanan söder om Botniabanan inte håller måttet finns fortfarande stor utvecklingspotential för det mer långväga resandet. Dubbelspår mellan Gävle och Härnösand skulle i det närmaste halvera restider från Umeå ned till Stockholm. Sverigekartan skulle ritas om!

 

  1. Nya Ostkustbanan ger snabb samhällsekonomisk nytta!

Till skillnad från helt nya järnvägssatsningar där man måste vänta i flera decennier på att få fram den fulla nytta kommer nyttan av ett dubbelspår på Ostkustbanan direkt för varje etapp som byggs. För varje del som byggs kortas restiderna samtidigt som kapaciteten ökar. De sträckor som ger störst nytta byggs först.

 

  1. Nya Ostkustbanan ger stor miljönytta då den ersätter både lastbilar och flyg!

Varje dag går tusentals lastbilar längst denna kuststräcka i långväga trafik. Huvuddelen av detta gods skulle kunna gå på järnväg – om kapaciteten fanns. Ostkustbanan begränsar järnvägen i hela landet. Varje år flyger dessutom två miljoner passagerare mellan Stockholm och Umeå/Östersund/Sundsvall. SJ menar att en mycket stor del av dessa flygresor skulle ersättas av tåg när väl dubbelspåret finns på plats. Samma gäller bilresandet längst med kusten – här finns en betydande potential för miljöförbättringar.

 

Nya Ostkustbanan ger det regeringen efterfrågar i sitt direktiv till Trafikverket, inte minst när det gäller att förbättra förutsättningarna för näringslivet, stärka sysselsättningen och aktivt bidra till att lösa bostadskrisen i Sverige. Vi ser fram emot att ta del av Trafikverkets förslag till nationell plan, men framför allt ser vi fram emot att träffa dig senare i höst.

 

De som undertecknat är:

Peder Björk, ordförande i Nya Ostkustbanan samt kommunstyrelsens ordförande (S), Sundsvalls kommun.

Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande (S), Region Gävleborg.

Erik Lövgren, regionstyrelsens ordförande (S), Region Västernorrland.

Jörgen Edsvik, oppositionsråd (S), Gävle kommun.

Sven-Erik Lindestam, kommunstyrelsens ordförande (S), Söderhamns kommun.

Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande (S), Hudiksvalls kommun.

Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Nordanstigs kommun.

Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Härnösands kommun.

Jan Sahlén, kommunstyrelsens ordförande (S), Kramfors kommun.

Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande (S), Örnsköldsviks kommun.

 

Läs brevet här!

Arkiv