Kommunerna längst med Ostkustbanan vill växa

Byggandet har tagit ordentlig fart i flera av kommunerna längst med Ostkustbanan. I Sundsvall byggs just nu 1 200 bostäder och det finns färdiga detaljplaner för ytterligare 1 000 bostäder. Utöver detta pågår planläggning för ytterligare 2 700 bostäder och dessutom tidiga skisser på planer för ytterligare 2 300 bostäder. Gävle har under våren räknat upp sina bostadssiffror och Söderhamn erbjuder mark för upp till 3 000 bostäder med nära koppling till kommunens två tågstationer.

I exempelvis Hudiksvall och Sundvall ser vi utveckling där det idag skapas attraktiva bostadsområden nära stationer. Det finns både stora och små bostadspärlor längs södra Norrlandskustens pärlband av städer och tågstationer. Detta framgår i en skrivelse som Region Gävleborg och Region Västernorrland sänt in till Johan Edstav som är regeringens bostadspolitiske samordnare. Skrivelsen är undertecknad av Hans Wiklund, regional utvecklingsdirektör, Region Västernorrland och Göran Unger, avdelningschef Infrastruktur och samhällsplanering, Region Gävleborg.

I skrivelsen framgår att potentialen för nya bostäder är större än vad man tidigare har bedömt. Att bygga fler än 50 000 bostäder längst med Ostkustbanan är inte orimligt, om de rätta förutsättningarna skapas.

– Redan nu har vi genom projektet Samordnad planering tillsammans med Trafikverket skapat planeringsmässiga förutsättningar genom en sammanhållen översiktsplanering längs stråket, så att dubbelspåret snabbare kan komma på plats och nyttan av nya bostäder kan realiseras tidigare, säger Unger och Wiklund.

Läs hela skrivelsen här.

Arkiv