Hög tid att bygga bort Gnarpkurvan!

Stig Eng_– Man behöver bara titta på en karta för att förstå varför det är viktigt med en ny sträckning av järnvägen genom Gnarp. Det handlar om att räta ut den riksberömda Gnarpkurvan. Trafikverket planerar att bygga om E4 mellan Kongberget-Gnarp till en 2+1 väg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Delen Kongberget-Gnarp är den sista sträckan mellan Stockholm och Sundsvall som idag inte är ombyggd till mötesseparerad väg. Det vore väldigt bra om Trafikverket hade föreslagit  en samordnad utbyggnad av E4an med Ostkustbanans etapp Bäling – Tjärnvik, säger Stig Eng som är ledamot i Nya Ostkustbanan och vice ordförande i kommunstyrelsen i Nordanstig.

– Den nya dragningen blir bättre för tyngre och längre tåg som kan passera på ett betydligt smidigare och effektivare sätt. Genom att samordna utbyggnaderna av vägen och järnvägen nås betydande effektivitetsvinster och sannolikt även kostnadsbesparingar, avslutar Stig Eng.

Fakta:

Etappen Bäling – Tjärnvik innebär utbyggnad i ny sträckning på den östra sidan om Gnarp. Ny föreslagen regionaltågsstation i Gnarp placeras öster om E4:an. Befintlig regionaltågsstation utgår. Etappens längd är ca 7 km.karta-gnarp_1

Läs hela remissyttrandet här.

 

Arkiv