Investeringsboomen

13 maj 2024

På bilden: Härnösands kommunstyrelseordförande Andreas Sjölander (S) framför Hernö Gins hotellbygge – den kanske viktigaste symbolen för framtidstron och den nya investeringslusten i länets residensstad. Foto: Marie Zetterlund.

Härnösand – en residensstad med nytt självförtroende

Det har varit lite si och så med självkänslan för Västernorrlands residensstad de senaste decennierna. 2015 lämnade Mittuniversitetet stan. 2021 valde den största privata arbetsgivaren Tele2/Comhem att tacka för sig och flyttade sin verksamhet till Sundsvall. Sedan 1993 har också befolkningen minskat med nästan tio procent. Men samtidigt skapade detta en grogrund och nya förutsättningar för att en gång för alla få stopp på den negativa spiralen.

– Ja, det blev faktiskt lite av en vändpunkt. Vi kände att ”nu ska vi ta tag i det här själva och skapa någonting tillsammans, vi får räkna med att vi har utvecklingen i egna händer, det kommer sällan en frälsare utifrån”, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

”Tillsammans” blev nyckelordet i det nya förändringsarbetet. Härnösand och Härnösandsborna slöt samman, spände bågen och tog själva tag i utvecklingen. Kommunen, näringslivet och civilsamhället ökade engagemanget gemensamt. Torsbodaprojektet och det interna tillsammansarbetet ledde helt enkelt till en nystart och resultatet blev att Härnösand idag står inför de största investeringarna på väldigt många år.

– Torsbodaprojektet har blivit en spelförändrare på riktigt, och det är en intressant utveckling att vi i den här regionen har gått från att jaga etableringar till att bli jagade. Dessutom har våra tre kommuner, Härnösand, Sundsvall och Timrå slutat upp att bråka och i stället slutit upp kring våra styrkor och det är en förutsättning för att vi ska kunna ta vara på alla de positiva effekter som förväntas komma i och med att projektet förverkligas, fortsätter han.


Mitt Härnösand 2040

Den nya, offensiva ambitionen har tagit sig uttryck i ett antal samarbeten och konstellationer. Bland annat medverkar nyckelpersoner från hela kommunkoncernen i arbetsgrupper för att möta det som komma skall och den tillväxtstrategi som reviderades för ett par år sedan tar sikte mot 30 000 invånare 2040 (knappt 25 000 idag).

– En styrka är att vi redan idag har en infrastruktur – inte minst när det gäller VA-nätet – som håller för en ökande befolkning, menar Sjölander.

– Dessutom är cirka 2 500 bostäder detaljplanerade och planlagda, cirka 60 hektar industrimark planeras i Antjärn, bara en kvart ifrån Torsboda och vi har förhoppningar om att skapa ytterligare industrimark i Saltvik strax norr om Härnösand.

Även om inga jätteetableringar ännu har gjort anspråk på den planerade industrimarken, så är det här, enligt Andreas Sjölander ”ett sätt för Härnösand att förbereda sig på de ringar på vattnet-investeringar” som förväntas komma i kölvattnet av Torsbodaprojektet och alla andra satsningar som just nu görs i länet inom ramen för den gröna omställningen.

 

Proppen ur och Hernö Gin-hotell
I väntan på ”den stora industrietableringen” så ger Andreas Sjölander exempel på en lång rad satsningar som just nu genomförs och planeras i Härnösand och som kommer att ha stor strategisk betydelse för kommunens framtid. Det här är bara ett axplock av de exempel som han lyfter fram under intervjun;

* Norra Europas största arkivbyggnad (ca 30 000 kvadratmeter) byggs i Saltvik. Såväl Riksarkivet som Skatteverkets arkiv och posthantering ska inrymmas här och kapaciteten fördubblas. Byggs dessutom med till stor del regionalt producerade byggmaterial i miljardinvesteringen som kan generera ett femtiotal nya arbetstillfällen.

* Logosol som tillverkar innovativa maskiner, sågverk och andra tillbehör för skogsindustrin på en global marknad, har byggt en helt ny 6 000 kvadratmeter stor fabrik och kontorsfastighet i Saltvik. Norrlands Trä och Edmo Lift planerar också för nya anläggningar som tillsammans omfattar markområden på nästan 11 500 kvadratmeter.

* Vägkrogs- och vägmotellskedjan Rasta ligger i startgroparna för sin största investering hittills (minst 100 miljoner kronor) när man bygger en jätteanläggning vid Högakustenbrons södra brofäste med hotell, rastplats, bensinstation och restaurang.

* Den franska koncernen Huttopia etablerar sig på den skandinaviska marknaden och ska bygga och driva en ny camping med naturfokus på Smitingen. 2025 beräknas den första etappen att stå färdigt och är en satsning på minst 150 miljoner kronor. Samtidigt fortsätter kryssningstrafiken till Härnösand och Höga Kusten att växa – bara förra året gjorde Viking Line nio anlöp – en bra affär för kommunen eftersom varje passagerare spenderar ungefär en femhundring vid Härnösandsbesöken.

* Internationellt prisade Hernö Gin är i full färd med att färdigställa sitt niovåningshotell med 121 rum i centrala Härnösand. Tillsammans med ett antal lokala företagare satsas cirka 180 miljoner kronor i projektet.

– Det är en fantastiskt viktig investering ur många aspekter. Kommande sommar är alla hotellrum i Härnösand bokade och behovet av fler rum är skriande, inte minst med tanke på Kriminalvårdens expansion (se längre ner i artikeln).

Förutom ovan nämnda satsningar investerar även Domstolsverket cirka 180 miljoner kronor i helt nya lokaler för Tingsrätten, vilket gör att Ångermanlands Tingsrätt kan ta sig an betydligt fler och tyngre mål. Dessutom placerar Bankomat sin värdedepå för hela norra Sverige i Härnösand.

– Det känns verkligen som ”proppen ur” för Härnösand på senare år, säger Andreas Sjölander och fortsätter:

– Min uppfattning är att attityden verkligen har förändrats i Härnösand och att det har blivit ett starkare driv både i vårt näringsliv och bland allmänheten. Det har byggts en stolthet och lojalitet kring att vi nu skapar något viktigt tillsammans.

En fängslande framtid med Nya Ostkustbanan
I linje med Domstolsverkets satsning på den nya Tingsrätten, så har även Härnösands gamla fångvårdsanstalt återigen tagits i fullt bruk, vid sidan av moderna Saltviksanstalten (säkerhetsklass 1 med plats för cirka 140 intagna). Det har inneburit plats för ytterligare cirka 100 intagna. Och med närmare 400 anställda på de båda anstalterna, så är Härnösand idag det naturliga navet för Kriminalvården i norra Sverige.

Men precis som för övriga expansiva kommuner i regionen så har en sedan länge stor utmaning blivit ännu större. Kompetensförsörjningen… Och – precis som för övriga kommuner – är Nya Ostkustbanan den viktigaste pusselbiten för att den utmaningen ska bli möjlig att lösa.

– Vi blir ju en av de absolut största vinnarna när Nya Ostkustbanan står färdig. Populationen inom 45 minuters restid från Härnösand blir fyra gånger så stor, så möjligheterna till in- och utpendling kommer att förbättras dramatiskt, säger Andreas Sjölander.

– Det är dags att staten tar det som händer i vår del av Sverige på största allvar. Det ska investeras långt över hundra miljarder kronor i Västernorrland kommande år, så det är väl helt självklart att vi måste bli en del av regeringens strategi för norra Sverige.

– Det händer otroligt mycket på våra breddgrader just nu, länet och arbetsmarknaden växer ihop, och Nya Ostkustbanan är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra mål, avslutar Andreas Sjölander.


Fakta Härnösand:

Politisk styrning – S. MP och KD styr i koalition, majoritet

Folkmängd 1993 – 27 479
Folkmängd idag – 24 825 (minskning 2 654 personer sedan -93, alltså -9,7%)

Restid Härnösand–Stockholm idag: 4.30 (med 1 byte)
Restid Härnösand–Stockholm med Nya Ostkustbanan: 2.35

Restid Härnösand–Umeå idag: 1.53 (snabbast)
Restid Härnösand–Umeå med Nya Ostkustbanan: 1.20

Större investeringar på gång:

Arkivbyggnaden i Saltvik – blir med sina 30 000 kvadratmeter störst i norra Europa. Miljardinvestering och cirka 50 arbetstillfällen.
Logosol – Ny fabrik/kontorslokaler på 6 000 kvadratmeter. Satsning i storleksordningen 100 miljoner kronor.
Norrlands Trä och Edmo Lift – nya anläggningar som tillsammans omfattar markområden på nästan 11 500 kvadratmeter.
Rasta, Högakustenbron – Vägkrogs- och vägmotellskedjans största investering hittills, cirka 100 miljoner kronor.
Huttopia – ny camping på Smitingen. Investering på minst 150 miljoner kronor.
Hernö Gin hotell – 120 rum i centrala Härnösand. Investering på cirka 180 miljoner kronor.
Nya Tingsrätten – Domstolsverket satsar cirka 180 miljoner kronor i helt nya lokaler. Bankomat – ny värdedepå för hela norra Sverige.

Arkiv