Grattis Norrbotniabanan!

I fredags lades den första rälsen på Norrbotniabanan. En historisk dag och stämningen var minst sagt uppsluppen! Det var infrastrukturminister Tomas Eneroth och Roberto Maiorana, generaldirektör på Trafikverket som skötte den symboliska spårläggningen.

Med Norrbotniabanan och dubbelspår på Nya Ostkustbanan på plats halverar vi restiderna på järnväg längs med Norrlandskusten och kopplar samman transportnätverket genom den Botniska korridoren och den europeiska stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet till gagn för både Sverige som helhet och resten av Europa.

Hårt och målmedvetet arbete ger resultat

På plats fanns givetvis Elisabeth Sinclair som arbetat mycket uthålligt och målmedvetet för att få Norrbotniabanan på plats. Hon fick en pratstund med ministern och bägge såg nöjda ut.

Henric Fuchs projektledare för samarbetet Botniska Korridoren överlämnade en inramad affisch med en karta över den Botniska korridoren till infrastrukturministern.

– Detta är en viktig dag. Nu ser vi hur den nya järnvägen norrut växer fram. Städer som tidigare saknat vettiga järnvägsförbindelser knyts samman, restider kortas, arbetsmarknadsregionerna växer och kostnaderna för godstransporter på järnvägen kommer på sikt minska dramatiskt. Norrbotniabanan är tillsammans med Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen viktiga delar i den Botniska korridoren. Nu måste tempot i investeringarna öka, med sikte på att få hela stråket klart så fort som möjligt, sa Henric Fuch.

Viktig investering för Sveriges framtid

– Att slutföra den Botniska korridoren skulle kosta 80 miljarder, varav mer än 20 miljarder finns i nuvarande plan. Men om man räknar in medfinansiering från EU på mellan 30–50 procent är kostnaderna väsentligt lägre. Med tanke på att näringslivet investerar mer än 1 000 miljarder i norra och mellersta Sverige framstår kostnaden för den Botniska korridoren som obetydliga, sade Henric Fuchs.

– Inom EU märker vi ett stort intresse för utvecklingen i norra och mellersta Sverige, inte minst när det kommer till viktiga investeringar i infrastrukturen. EU medfinansierar investeringar i Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan och därför är det extra roligt att vara här idag, sade Lotta Rönström från North Sweden European Office.

Öka byggtakten!

Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan passade på att tillsammans med Henric Fuchs, och Lotta Rönström överlämna en rejäl bukett blommor till Elisabeth Sinclair med tack för gott arbete och fint samarbete.

– Vi som arbetar med Nya Ostkustbanan är jätteglada över att Norrbotniabanan, vårt systerprojekt, nu har kommit så här långt. Vi arbetar tillsammans för att öka byggtakten och få ett färdigt stråk redan i början av 2030-talet, sade Ingela Bendrot.

Denna text har också publicerats på Botniska Korridorens hemsida

Arkiv