Granskning av riksdags­partiernas engagemang för utbyggnaden av Nya Ostkustbanan

Partierna i riksdagen visar stöd för dubbelspårsutbyggnaden. Men hur starkt är det egentligen? Ökar eller minskar det? Vad gör partierna för att skynda på utbyggnaden? I en granskning som publiceras i dag har Nya Ostkustbanan kartlagt och analyserat samtliga riksdagspartiers engagemang för dubbelspår längs Ostkustbanan.

Granskningen visar att engagemanget varit relativt stabilt inom Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet men gått upp och ner i andra partier. Center­partiet har gått från att vara den absolut starkaste förespråkaren till att under den ­senaste mandatperioden visat svagt engagemang på riksplanet, samtidigt som det ­lokala och regionala engagemanget är fortsatt högt. Vänsterpartiet agerade inte för Nya Ostkustbanan i riksdagen 2014–2018, men partiet drev frågan i förhandlingarna med regeringen under denna period. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna visar ökande stöd, dock från lägre nivåer.

Ingela Bendrot vd för Nya Ostkustbanan är nöjd med granskningen.

Starkt stöd viktigt

Ingela Bendrot som är vd för Nya Ostkustbanan är nöjd med granskningen. Hon menar att det är viktigt att följa upp partiernas agerande. Många efterfrågar utbyggd järnväg, och då är det viktigt att ta reda på hur de olika partierna ställer sig till olika satsningar. Hon vill givetvis att så många partier som möjligt ska driva på för utbyggt dubbelspår.

– För vår del är det viktigt med ett brett stöd för dubbelspårsutbyggnaden. Det finns ett tydligt stöd både inom regeringen och i riksdagen, men frågan är hur långt det räcker. Vår granskning visar att uthållighet lönar sig.  Utan ett kontinuerligt stöd från flera partier hade det inte blivit någon dubbelspårsutbyggnad, säger Ingela Bendrot som är vd för Nya Ostkustbanan.

Finns inte risk för att partierna tycker att ni har missbedömt deras engagemang?

– Den risken finns alltid, men vi har gjort en mycket grundlig analys och också låtit partierna titta på texterna om just deras parti. Själva analysen bygger på en kvantitativ bedömning av antalet motioner i riksdagen, men vi har givetvis också vägt in hur partierna agerar inom ramen för regeringssamarbetet eller i samverkan med regeringen. Vi ser – som exempel – att vissa partier verkligen går på djupet och tar reda på väldigt exakt hur utbyggnaden kan genomföras, vad varje etapp kostar, tidsplan för genomförande och hur utbyggnaden ska göras för att bli så effektiv som möjligt. När vi får den typen av frågor förstår vi att partiet i fråga sitter i en förhandling inom eller med regeringen, och behöver djupare fakta. Det kan också handla om att partiet vill sätta ihop en egen skugginfrastrukturplan och då behöver exakta uppgifter om kostnader och byggtakt. Här utmärker sig Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Moderaterna genom att de har efterfrågat detaljerade underlag och också ställt mycket initierade och specifika frågor, summerar Ingela Bendrot.

Läs hela granskningen här (pdf, öppnas i nytt fönster).

Partiernas kommentarer på granskningen finner du via hemsidans meny eller via länkarna längst ned på denna sida.

Arkiv