Goda nyheter: Regeringen säger nej till Trafikverkets förslag om att senarelägga Gävle–Kringlan

Idag presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth regeringens nya nationella plan för transportinfrastrukturen för 2022–2033. För Nya Ostkustbanan blev det goda nyheter, Gävle–Kringlan genomförs som planerat! Trafikverkets förslag till nationell plan hade, om det hade genomförts, inneburit att fyra miljarder kronor hade tagits bort och lett till minst sju års försening av dubbelspårsutbyggnaden. Regeringens beslut innebär att utbyggnaden fortsätter enligt den ursprungliga planen.

Glenn Nordlund är glad och lättad efter regeringens beslut. Foto: Maria G Nilsson

– Jag känner mig lättad och glad över regeringens beslut. Nu fortsätter utbyggnaden, vilket är ett viktigt besked. Det finns en stark regional uppslutning kring behovet av dubbelspår, alla politiska partier är överens om att detta är den viktigaste utvecklingsfrågan för såväl Region Västernorrland som Region Gävleborg. Även remissinstanserna visar ett starkt stöd för Nya Ostkustbanan. Vi har kämpat hårt för att försvara Nya Ostkustbanan. Det känns minst sagt bra att regeringen lyssnat till våra argument, säger Glenn Nordlund regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland och ordförande i Nya Ostkustbanan.

Den fyra mil långa dubbelspårsetappen Gävle–Kringlan är av stor nationell betydelse, och har också en mycket stor regional betydelse. Även Eva Lindberg som är vice ordförande i Nya Ostkustbanan och regionstyrelsens ordförande i Region Gävleborg menar att det är mycket glädjande att regeringen nu tydligt markerat hur viktigt det är med stora satsningar på hela Ostkustbanan.

– Både 2014 och 2018 tillsköt regeringen mer pengar till Nya Ostkustbanan än vad Trafikverket hade föreslagit, och nu har det hänt igen! Idag fattade regeringen beslut om ytterligare fem miljarder till Nya Ostkustbanan, utöver det som Trafikverket föreslagit. De fattade också beslut om att fullfölja satsningen på fyrspår mellan Arlanda och Uppsala, så Ostkustbanan är nu en av de banor där det kommer att byggas som mest under den kommande planperioden, säger Eva Lindberg Regionråd Region Gävleborg.

Behoven av Nya Ostkustbanan har aldrig varit större än nu. Det är Nya Ostkustbanan som knyter samman norra och södra Sverige för både gods som passagerare. Utan Nya Ostkustbanan äventyras både den industriella utvecklingen och den gröna omställningen. Nya Ostkustbanan är bättre utredd än de flesta andra järnvägsinvesteringar i Sverige. Det gör att Nya Ostkustbanan har större planmognad än de flesta andra järnvägssträckor i Sverige, det går att snabbt sätta spaden i backen när beslut om fortsättningen fattas. Om problem uppkommer i andra projekt går det med tanke på vår planmognad att snabbt omfördela till förmån för Nya Ostkustbanan.

Väldigt många omvärldsfaktorer har ändrats under den senaste tiden. Pandemin och kriget i Ukraina har satt sin prägel på världsekonomin. Vi ser nu ser skenande inflation, kraftigt stigande råvarupriser och fortsatt osäkerhet. Samtidigt har vi en sällsynt stark industriell omvandling i norra Sverige, där näringslivet nu investerar mer än 1 000 miljarder i grön teknologi. Men det är inte bara det nationella perspektivet som ställer krav. Enligt EU:s gemensamma transportpolitik ska Nya Ostkustbanan stå klar redan 2030, EU kan medfinansiera Nya Ostkustbanan med 30–50 procent, vilket minskar budgetbelastningen högst avsevärt.

– Den snabbt ändrade omvärldssituationen sätter stor press på hela vårt samhälle. Sveriges infrastruktur måste rustas för framtiden. Dagens plan räcker inte. Underhållsskulden växer och de viktiga framtidssatsningarna såsom Nya Ostkustbanan blir inte klara än på länge. Inför nästa planbeslut, som kommer om fyra år, är det viktigt att sätta fokus på att fullfölja viktiga satsningar. Nyttan kommer ju ut först den dagen hela banan är färdigbyggd, säger Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan som också uttrycker både glädje och lättnad över dagens positiva besked.

– Vi har inte sett alla siffror och tidsplaner ännu. Så fort vi får del av alla underlag kommer vi att göra en mer noggrann analys, avslutar Ingela Bendrot.

Beslutet innebär också att regeringen påskyndar fyrspårsutbyggnaden mellan Uppsala och Arlanda genom att tillskjuta ytterligare 7,5 miljard. Regeringen påskyndar också utbyggnaden av Norrbotniabanan genom att tillskjuta ytterligare 500 miljoner. Beslutet innebär att också tidigareläggning av satsningar på Malmbanan, Mittbanan och stambanorna genom övre Norrland.

Ta del av regeringens beslut här

Regeringsbeslutet kräver inte godkännande av riksdagen, utan gäller fram till att en ny nationell plan fastställs.

Arkiv