Färre bomfällningar och effektivare godslösningar

Infrastrukturstrateg Martin Södergårds Sundsvalls Kommun

Idag är järnvägen genom Sundsvall problematisk på många sätt. Martin Södergårds, infrastrukturstrateg på Sundsvalls kommun förmedlade på Nya Ostkustbanans Kunskapsseminarium sin bild av hur många och stora nyttor som de kommande infrastrukturinvesteringarna utmed Nya Ostkustbanan faktiskt genererar från den lokala nivån, ända till den europeiska. Under kommande år kommer sex miljarder att investeras i infrastrukturen i och runt Sundsvall. 

– Järnvägssträckan mellan Gävle och Härnösand är en strategiskt viktig del i Europas godstransportsystem. Men investeringarna kommer även att märkas tydligt lokalt – t.ex. med betydligt färre bomfällningar genom staden och bättre flöde till och från hamnen och den framtida logistikparken, berättade Martin Södergårds.
 
– Pendlingen kommer att underlättas, inte minst genom det nya resecentrum där både bussar och tåg ”kopplas samman”. Men de absolut största vinsterna genereras genom att godstrafikens framkomlighet ut mot Sundsvalls hamn effektiviseras väsentligt. Idag tar det cirka 2,5 timme för ett tåg som kommer från inlandet att nå hamnen. Det beror på att det behöver lokvända på Sundsvalls central, bomfälla staden i två omgångar och sedan göra ett lokbyte i Timrå för att kunna komma ner på det oelektrifierade spåret till hamnen. Inom en femårsperiod, då våra investeringarna är genomförda, kommer samma tåg slippa trafikera Sundsvall centrum och resan kan således göras på endast 30 minuter och utan onödiga bomfällningarna, lokvändningar och lokbyten, sa Martin Södergårds.

Arkiv