Enighet vid Rundabordsamtal i Riksdagen – satsningar på järnvägen behövs

Många bra diskussioner och många viktiga infallsvinklar lyftes vid det Rundabordssamtal som anordnades i Riksdagen den 19 oktober. Uppslutning var god – extra roligt var att så många ledamöter från Trafikutskottet närvarade och bidrog till samtalet. Diskussionerna kretsade bland annat kring vad som krävs för att järnvägens konkurrenskraft ska stärkas. Alla verkade vara överens om att det krävs betydande satsningar på underhåll av befintliga banor. Många vittnade om de positiva effekter som kommer med en dubbelspårsutbyggnad; kraftigt ökad kapacitet, färre störningar och halverade restider.

Arkiv