Efterlängtad utbyggnadsstrategi

Trafikverket har tagit fram ett förslag till strategi och utbyggnadsordning för ny järnväg på sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand–Västeraspby (norr om Kramfors). Sträckan har delats in i sex etapper, och ordningsföljden har valts för att nå de positiva effekterna så snabbt som möjligt.

– Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell infrastrukturplan som går ut på att fortsätta utreda kapacitetsproblem och långa restider längs Ostkustbanan och Ådalsbanan. Detta ska sedan tas med i kommande planeringsomgång och revidering av den nationella planen för infrastrukturen, säger Hans-Olov Åström, senior utredningsledare Trafikverket Region Mitt.
  
Sträckan har stor betydelse för både gods- och persontrafik längs kusten. Hela sträckan Gävle – Västeraspby är en enkelspårig bana med omfattande blandad trafik som skapar stora och växande kapacitetsproblem. Många delar har låg hastighetsstandard, vilket medför långa restider och risk för kraftiga förseningar. Möjligheten att utveckla tågtrafiken ytterligare är därmed mycket begränsad med dagens anläggning.
Här är etapperna listade i den ordning som de bör byggas enligt förslaget
1.       Hudiksvall (inklusive delen genom Hudiksvall) -Sundsvall
2.       Timrå-Härnösand
3.       Sundsvall-Timrå
4.       Gävle-Söderhamn
5.       Söderhamn-Hudiksvall (exklusive delen genom Hudiksvall)
6.       Härnösand-Västeraspby (norr om Kramfors)
Nu går förslaget ut på remiss under sommaren för att förankra prioritetsordningen. När slutredovisningen är klar i slutet av året har Trafikverket ett planeringsunderlag till kommande nationell infrastrukturplan. Regeringen tar sedan beslut om olika sträckor som Trafikverket får i uppdrag att bygga.
Rapporten finns att ladda ner på Trafikverkets hemsida (nytt fönster).

Arkiv