Dubbelspårets dag 8 april

 

Snart är det dags för vårt årliga event där vi samlas för att manifestera behovet av dubbelspår. I år ser vi fram emot att träffas ”på riktigt”!

Från kl. 9.00, Grönborg i Sundsvall

  • Kunskapsseminarium
  • Mingellunch
  • Ägarforum (endast särskilt inbjudna)

Kunskapsforum – program

09.15 – Samling med fika

09.30 – Välkomna!

Nuläget med sikte mot kommande planbeslut. Glenn Nordlund, ordförande, och Ingela Bendrot, vd.

09.50 – Vad driver utvecklingen?
Varför är dubbelspårsutbyggnaden så viktig?

Henrik Andersson, strategikonsult Sweco

10.00 – Sundsvall och Gävle, utvecklingen av Nya Ostkustbanans nav

På scen: 
Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande Sundsvalls kommun
Tomas Widenfalk, infrastrukturstrateg Sundsvalls kommun
Harald Knutsen, infrastrukturstrateg Gävle kommun
Göran Arnell, kommundirektör Gävle Kommun

11.10 – Bensträckare

11.15 – Snart fattar regeringen beslut om infrastrukturplanen
– vad kan vi göra för att påskynda dubbelspårsutbyggnaden?
Samtal mellan partiernas riksdagsledamöter från Västernorrland

Malin Larsson, Socialdemokraterna
Jörgen Berglund, Moderaterna
Anne-Li Sjölund, Centerpartiet
Isabell Mixter, Vänsterpartiet

12.15 – Mingellunch

13.00 Summering av förmiddagens Kunskapsforum med fokus på vägen framåt
13.30 Ägarforum (särskilt inbjudna)
14.30 (senast) – Avslut


Tågavgångar till Sundsvall:
Gävle–Sundsvall, 6:12–8:42
Örnsköldsvik–Sundsvall, 7:08–8:59

Tågavgångar från Sundsvall:
Sundsvall–Gävle, 14:55–17:22
Sundsvall–Örnsköldsvik, 15:13–17:12

(Anmälan stängde 4 april)

Arkiv