Dubbelspårets dag: Transportnoden Sundsvall

Sundsvall växer och satsar på fler bostäder och bättre pendlingsmöjligheter. Det är dock inte de enda satsningarna som sker. Infrastrukturen i och omkring Sundsvall har under senare år moderniserats på ett sätt som nästan saknar motstycke, vilket kommer att göra staden till en ännu viktigare transportnod inte bara i regionen, utan även nationellt och internationellt. Den nya infrastrukturen har också lagt grunden för en gynnsam stadsomvandling. 

Bodil Hansson Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun Fotograf: Maria G Nilsson

Sundsvall har liksom Gävle ett strategiskt viktigt läge. Här möts flera viktiga vägar och järnvägar och här finns en av de främsta djuphamnarna i Östersjön. Här finns också några av Sveriges viktigaste exportindustrier, samt en växande IT-sektor. Just nu pågår en imponerande stadsutveckling, där staden omvandlas. Nya stadsdelar växer fram, ny klimatsmart och effektiv infrastruktur underlättar vardagslivet för stadens invånare och bidrar till att stärka Sundsvalls attraktionskraft. Ett intensivt arbete pågår för att få 5 000 nya jobb till 2030, och innan dess väntas staden ha mer än 100 000 innevånare. Denna satsning går under namnet ”Sundsvalls väg framåt”.

Den nya bron över Sundsvallsfjärden öppnade för helt nya möjligheter. Istället för att ha en bullrande motorväg rakt igenom staden har ytor för attraktiva boenden och stadsliv skapats. Men det är inte bara den nya motorvägsbron som har förändrat Sundsvall, utan också de järnvägsinvesteringar som regeringen fattade beslut om 2014. Sundsvallspaketet mellan staten och Sundsvalls kommun innehöll statliga investeringar på 4,5 miljarder, men det stannar inte där. Totalt handlar det om 6 miljarder som staten, regionen och kommunen investerar. Till det kommer miljardinvesteringar, inte minst av SCA.

Bodil Hansson (S)  som är kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall berättade om Sundsvalls väg framåt.
– Startskottet till stadsomvandlingen gick när vi i kommunen gjorde en överenskommelse med staten i samband med tillkomsten av den nya bron. Det var en strategiskt viktig överenskommelse och har omvandlat Sundsvall till det vi kallar ”Noden i Norden”. Vi har utmärkta förbindelser både i öst-västlig riktning, och nord-sydlig riktning, berättade Bodil Hansson.

– För att lyckas måste vi arbeta med fler delar samtidigt.  Det handlar om att locka nya etableringar och nytt kapital till vår region, men också om att förbättra vår kompetensförsörjning och utvidga våra arbetsmarknadsområden. I det sammanhanget spelar infrastrukturen en avgörande roll. Det är därför Nya Ostkustbanan är vår viktigaste utvecklingsfråga, förklarade Bodil Hansson.

Högst upp på kommunens önskelista ligger Nya Ostkustbanan.

– När den står klar kommer restiderna att minska och Sundsvall blir då norra Sveriges största arbetsmarknadsregion, säger Bodil Hansson.

Det byggs också en ny station i Njurundabommen. Restiden Njurunda–Hudiksvall blir 53 minuter istället för 1 och 17 minuter och restiden Sundsvall–Njurunda kortas från 28 till 16 minuter.

Tomas Widenfalk infrastruktur på Sundsvalls kommun Fotograf: Maria G Nilsson

– I det som kallas Sundsvallspusslet återfinns Bergsåkerstriangeln och Malandsprojekten för snabbare, smidigare och effektivare anslutningar mot hamn, nytt resecentrum med ny bussterminal, ny trafiksäkrare E14-dragning, fortsatt upprustning av Mittbanan mot Östersund och sist men inte minst vår egen satsning på en ny Logistikpark där väg, järnvägs- och sjöfartstransporter kommer kunna mötas, berättade Tomas Widenfalk som är infrastrukturstrateg på Sundsvalls kommun och som även är involverad i arbetet med den nya Logistikparken.

I järnvägsatsningen ingår även elektrifierat järnvägsspår ända ut i hamnen, en av de främsta djuphamnarna i Östersjön.

Ta del av presentationen här.

Arkiv