Dubbelspårets dag: Transportnoden Gävle

Kommundirektören Göran Arnell från Gävle kommun berättade om den stora stadsomvandling som nu har inletts i Gävle, med satsningar på en ny järnvägsstation vid det nya sjukhuset, fyra mil nytt dubbbelspår norrut, tusentals nya bostäder i attraktiva lägen samt helt nya verksamhetsområden. Allt detta hotas om regeringen följer Trafikverkets förslag till ny nationell transportplan.

Gävle har liksom Sundsvall ett strategiskt viktigt läge. Här möts flera viktiga vägar och järnvägar, och här finns Sveriges tredje största containerhamn. Närheten till Stockholm och Mälardalen påverkar givetvis också Gävle, men också att vara porten till Norrland.

– Allt går ihop i en getingmidja i Gävle. De planerade satsningar i Gävle skapar givetvis förutsättningar för Gävle, men också för Mälardalen och underlättar för de stora industriinvesteringarna norr och väster om Gävle. Om Trafikverkets förslag till senareläggning av den etapp på Ostkustbanan som kallas ”Gävle–Kringlan”  genomförs riskerar vi att bli en flaskhals för den nationella utvecklingen, sade Göran Arnell.

Arnell underströk betydelsen av Gävles geografiska läge, med närheten till Mälardalen. Men han pekade samtidigt på den stora betydelse som ett nytt dubbelspår till Sundsvall skulle få för Gävles del.

– En restid på 58 minuter till Sundsvall skulle ge helt nya förutsättningar, och öppna för helt nya pendlingsmönster och ett kraftigt utvidgad arbetsmarknadsområde, konstaterade han.

Idag har Gävle 103 000 innevånare, och siktar mot 120 000. Det ställer krav på 10 000 nya bostäder, och  11 000 nya arbetstillfällen berättade Göran Arnell, som samtidigt konstaterade av Gävle bygger sin tillväxt på viktiga investeringar i infrastrukturen.

Det handlar om gigantiska investeringar som sträcker sig långt utöver investeringarna i transportinfrastrukturen. Utöver en helt ny station handlar det om ett  nytt sjukhus, tusentals nya bostäder, nytt verksamhetsområde, flytt av godsbangården. Men också om utbyggd högskola, nya stadsdelar i havsnära läge, nytt vattenreningsverk, ny polisstation och en ny räddningsstation.

– Det har inte hänt så mycket i Gävle sedan den stora stadsbranden 1869 vad gäller ombyggnation, men nu händer det massor, sade han.

– En viktig del är vårt avtal med staten om att bygga 6 000 nya bostäder på det city- och havsnära området Näringen. Tanken är att det ska bli Europas mest moderna och hållbara bostadsområde. I avtalet lovade Gävle kommun att skapa förutsättningar för att kunna bygga 6 000 bostäder, samtidigt som staten lovade att bygga dubbelspåret Gävle–Kringlan, flytta bangården och göra en ny anslutning till Bergslagsbanan. Men om regeringen nu följer Trafikverkets förslag kommer allt att falla. Om byggstarten för dubbelspåret försenas kommer avtalet att falla, vilket vore ett hårt slag inte bara mot Gävle utan mot hela Sverige. Vägvalet står mellan att fullfölja Gävle–Kringlan som planerat och på så sätt göra Gävle till en ännu starkare transportnod, eller att senarelägga investeringarna och göra Gävle till en flaskhals för utvecklingen, konstaterade Göran Arnell.

Göran Arnell berättade därefter om Gävle Hamn, som har funnits i sitt nya läge över 100 år och som nu har 1 000 anlöp per år och hanterar cirka 6 miljoner ton gods. Gävle Hamn är idag Sveriges tredje största containerhamn och Sveriges totalt sett åttonde största hamn. Inom Gävle hamns upptagningsområde producerar basindustrin mycket stora exportvolymer av sågat timmer, stål, papper och massa. Kommunen och hamnoperatören Yilport har investerat en miljard i den nya containerterminalen med bland annat tre nya elektrifierade kranar. De är 120 meter höga och syns över hela staden.

– Nu fördubblas hamnens containerkapacitet. Vi stärker också vår strategiska betydelse genom att få tillstånd att importera livsmedel, något som ställer särskilda krav på hamnen, avslutade Göran Arnell.

Ta del av presentationen här.

Arkiv