Boka in redan nu! Dubbelspårets dag 12 maj i Gävle

9 april 2023

12 maj träffas vi i Gävle för dubbelspårets dag med Kunskapsforum och efterföljande ägarforum och årsstämma. Dubbelspårets dag är öppen för alla intresserade, för att delta på Ägarforum och Bolagsstämma krävs att man har blivit kallad som ägarrepresentant eller ombud. Anmäl dig genom att klicka här!

Välkommen till dubbelspårets dag
12 maj i Gävle

Bygg klart Nya Ostkustbanan 2035!

Utgångsläget för Nya Ostkustbanan har aldrig varit bättre än nu! Under 2021 genomförde vi en omtalad partigranskning där vi tog reda på vad partierna hade gjort för att driva på för dubbelspår. Partigranskningen väckte offentlig debatt, men också diskussioner inom partierna. Våra frågor hamnade högt på agendan. En positiv spiral inleddes.

Under 2022 lovade flera partier att Nya Ostkustbanan ska byggas klar. Både Moderaterna och Liberalerna har sagt att det ska ske till år 2035 och Kristdemokraterna har gjort liknande utfästelser. I juni 2022 tillförde S-regeringen 5 miljarder mer än vad Trafikverket föreslagit. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har drivit på för snabbare utbyggnad, och även Sverigedemokraterna har lyft upp Nya Ostkustbanan som en viktig satsning.

Men i tider av försämrat världsläge, skenande inflation och hård konkurrens om infrastrukturbudgeten är det viktigt att inte slå sig till ro. Vi måste oförtrutet fortsätta vårt hårda och målmedvetna arbete, vi måste jobba tillsammans och proaktivt för att Nya Ostkustbanan ska bli verklighet..

Under de senaste två åren har samarbetet Botniska korridoren – där Nya Ostkustbanan är en viktig del – stärkts högst väsentligt. Att jobba tillsammans inom Botniska korridoren, med de sju nordligaste regionerna, med Norrbotniabanan, North Sweden European Office och Central Sweden European Office gör oss alla starkare och effektivare, men skapar också viktig sammanhållning och gemenskap.

Nu gäller det att tillsammans förvaltar det vi har uppnått och vässar vårt arbete ytterligare! På Dubbelspårets dag 2023 kommer vi att höra om varför dubbelspåret är så viktigt, men också fokusera på hur banan kan stå klar till 2035.

Varmt välkomna till Gävle 12 maj!

Glenn Nordlund

Ordförande Nya Ostkustbanan, Regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland

Ingela Bendrot

Ordförande i Nya Ostkustbanan

 

Program

Ankommande tåg från Stockholm 08.56
Ankommande tåg från Övik 09.11

09.00 Fika och pressvisning av vår utställning från 95-årsjubileumet – öppet för alla intresserade

Glenn Nordlund, ordförande Nya Ostkustbanan och Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan

09.30 Välkomna till dubbelspårets dag 2023

Glenn Nordlund och Ingela Bendrot

Dagens moderator: Mats Ågebrant

09.40 Vad skulle Nya Ostkustbanan betyda för arbetspendling och godstrafik?

Samtal mellan Morgan Persson, vd Monitor och Johan Nellbeck, affärsområdeschef Iggesund Paperboard

10.00 Noden Gävle ur ett europeiskt, nationellt och regionalt perspektiv

Göran Arnell, kommundirektör i Gävle ger en bild av utvecklingen

 

10.10 Gävle och Sundsvall får ökad tyngd i EU:s nya transportpolitik!

Lotta Rönström, Senior adviser North Sweden European Office

 

10.20 Bensträckare

10.30 Manualen för hur Nya Ostkustbanan ska stå klar 2035 – vad krävs?

Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot, inleder

 

10.40 Vad gör partierna för att påskynda utbyggnaden?

Samtal mellan riksdagspartierna:

Peder Björk (S), Roger Hedlund (SD), Viktor Wärnick (M), Samuel Gonzalez Westling (V), Anders W Jonsson (C), Lili André (KD), Amanda Lind (MP), Hasse Backman (L)

 

11.10 Vad krävs för att påskynda Nya Ostkustbanan?

Per Bill, landshövding i Gävleborg, Berit Högman, landshövding Västernorrland, Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande Region Västernorrland, Patrik Stenvard, regionstyrelsens ordförande Region Gävleborg och Åsa Wiklund Lång, kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun.

11.30  Lunch

12.15  Ägarforum (internt möte)

2015 bildades bolaget och sedan dess har mycket hänt. Hur ser ägarna på bolagets arbete hittills? Vilka är bolagets styrkor och svagheter? Hur kan vi tillsammans utveckla bolaget? Glenn Nordlund och Patrik Stenvard håller samman diskussionen med ägarrepresentanterna.

Styrelseledamöter samt tjänstepersoner från ägarna kan delta både på Ägarråd och Bolagsstämma.

13.00  Bolagstämma

13.15  Konstituerande styrelsemöte

13.30  Avslut

 

Avgående tåg mot Övik 13.45

Avgående tåg mot Stockholm kl. 14.16

 

Arkiv