Boka in redan nu! Dubbelspårets dag 12 maj i Gävle

12 maj träffas vi i Gävle för dubbelspårets dag med Kunskapsforum och efterföljande ägarforum och årsstämma. Dubbelspårets dag är öppen för alla intresserade, för att delta på Ägarforum och Bolagsstämma krävs att man har blivit kallad som ägarrepresentant eller ombud. Anmäl dig genom att klicka här!

Preliminärt program

09.00 – 12.15 Kunskapsforum inklusive lunch

09.00 Fika och pressvisning av vår utställning från 95-årsjubileumet

09.30 Nya Ostkustbanan 2015 – 2022 Återblick

10.00 Framåtblick mot 2035

11.30 Lunch 


12.15 Ägarforum (särskilt inbjudna ägarrepresentanter)


13.00 Bolagstämma (särskilt inbjudna ombud) med efterföljande k
onstituerande styrelsemöte


13.30 Avslut

Senast den 28 april skickas kallelse och handlingar ut till ägarrepresentanter och styrelsen m.m. via TeamEngine.

Ankommande tåg Stockholm 08.56.
Ankommande tåg från Övik 09.11
Avgående tåg mot Övik 13.45
Avgående tåg mot Stockholm kl. 14.16

Arkiv