Dubbelspår öppnar för snabbare, tyngre och längre tåg

sundsvall_10Just nu pågår intensiva överläggningar i Riksdagens Trafikutskott om den framtida infrastrukturpolitiken. En av de satsningar som lyfts upp i diskussionen är Ostkustbanan. Idag är sträckan mellan Gävle och Härnösand Sveriges längsta flaskhals. 27 mil enkelspårig järnväg i en del av Sverige där det finns mycket stort behov av väl fungerande järnvägstransporter. 

– Trycket på järnvägen mellan Gävle och Härnösand är mycket stort. Pendlingen längst med södra norrlandkusten har ökat markant under senare år, trots att restiderna har förlängts. De stora industrierna längst med kusten vill lägga över mer gods på järnväg, men kan inte därför att det inte finns plats på spåren och störningarna är stora. Det innebär att godset istället går på lastbil, säger Peder Björk som är Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall och ordförande i bolaget Nya Ostkustbanan. 

En ny  bana skulle klara av tyngre, längre och snabbare tåg. Det innebär att kapaciteten öakr och järnvägens konkurenskraft förbättras. 

– Vi ser tydligt fördelarna med en dubbelspårig järnväg längst Ostkustbanan. Halverade restider innebär att  Sundsvalls och Gävles arbetsmarknadsområden integreras. Därmed underlättas kompetensförsörjningen längst hela stråket. Men vi ser också hur ett dubbelspår skapar nyttor i hela det svenska transportsystemet. Mer gods kan komma upp på järnvägen och tillförlitligheten i hela systemet ökar.  Att stärka järnvägens konkurrenskraft är viktigt för passagerarna, för näringslivet men också för miljön säger Peder Björk


Fakta: Ett dubbelspår fyrdubblar kapaciteten och halverar restiderna.

Stockholm – Umeå: Idag 6,5 timme med dubbelspår 3,5 timme.
Stockholm – Östersund: Idag 6,5 timme med dubbelspår 3 – 3,5 timme.
Stockholm – Sundsvall: Idag upp emot 4 timmar, med dubbelspår 2 timmar.
Stockholm – Gävle: Idag 1,5 timme, med dubbelspår 1 timme.
Stockholm – Härnösand: Idag 5 timmar, med dubbelspår 2,5 timmar.

Nuvarande sträckning är både backig och kurvig, och tågen måste ofta stanna för att invänta mötande trafik. Utbyggnad av dubbelspår skulle dessutom höja kvaliteten på banan och göra reseupplevelsen betydligt bättre.  Ett nytt dubbelspår skulle dessutom bidra till att Botniabanan till fullo integreras i det nationella transportsystemet, vilket skulle gynna järnvägssystemet i sin helhet.

Arkiv