Dubbelspår öppnar för mer godstrafik på järnväg

– Att godset kommer fram som planerat är A och O för ett logistikupplägg. Med Nya Ostkustbanan får man en säkerhet genom att tågen kan köra både längs kusten och inom landet. Dessutom innebär dubbelspåret att störningarna på dagens Ostkustbanan och Ådalsbanan reduceras med åtminstone två tredjedelar, berättar Henrik Andersson som är strategikonsult på Sweco.

Strategikonsulten Henrik Andersson från Sweco lyfter fördelarna med kustjärnvägen Foto: Maria G Nilsson

Henrik Andersson från Sweco har under de senaste åren genomfört en rad utredningar på uppdrag av Nya Ostkustbanan. Han brukar ofta peka på hur Nya Ostkustbanan ger många fördelar för godstransporter. Något som också är temat på det Riksdagsseminarium som Nya Ostkustbanan hade tänkt att arrangera  i Riksdagen den 22 april, men på grund av rådande Corona-epidemi flyttas seminariet till hösten istället.

Swecos rapporter visar tydligt att utbyggnaden reducerar avståndet mellan norra Sverige och våra stora logistikområden som Göteborg och Skåne med över 10 mil. Transporttiden reduceras ytterligare genom att man slipper stå och vänta på persontågen.

– Det här innebär att omloppstiderna i vissa fall kan kortas så mycket att man kan klara samma volymer med färre tågsätt. Det första tåget hinner helt enkelt tillbaka till startpunkten i tid för att lossas och lastas till nästa avgång, menar Henrik Andersson.

Liknande kostnadsbesparingar kan man få genom att lutningar reduceras och bärigheten i banan ökar, vilket gör att man kan köra längre och tyngre tåg. Det gör det möjligt att exempelvis få med fler vagnar, vilket ökar lönsamheten kraftigt. En annan viktig aspekt som Henrik Andersson lyfter fram är tillförlitligheten.

– Till syvende och sist handlar Nya Ostkustbanan om att stärka industrins konkurrenskraft genom att öka tillförlitligheten och sänka kostnaden för godstransporter på järnväg, vilket dessutom är det absolut mest miljövänliga sättet att transportera, säger Henrik Andersson.

Här kommer en försmak på den presentation som Henrik Andersson kommer att visa för riksdagen i höst!

Arkiv