Centern och Vänsterpartiet enade kring behovet av dubbelspår

Intresset var stort när Centerpartiets ledare Annie Lööf drabbade samman med Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt i Sundsvall i måndags. En av frågorna gällde förstås Nya Ostkustbanan. De två partierna, som inte är kända för att ha samma åsikter, visade sig vara helt överens kring behovet av ett dubbelspår mellan Härnösand och Gävle. De ser stora möjligheter med att bygga dubbelspår längs hela sträcken så att Norrlandskusten knyts samman.

– När jag satt i regeringen för några år sedan så drev vi på det i Alliansen och fick pengar till första steget. Man måste ha dubbelspår på hela sträckan och jag har föreslagit en finansieringsmöjlighet som också möjliggör för att kunna bygga mer järnväg i hela landet. Jag går till val för en Alliansregering där Centerpartiet är en stark aktör för ett infrastruktur lyft i hela Sverige. När vi satt i regering sist så drev vi på hela landet glasögonen för både vägar och järnvägar i hela Sverige, det kommer vi göra även i nästa regering,  säger Annie Lööf.

 – Det är vi absolut för, det är en strategisk investering. Det är också då vi kan bygga vidare på Botniabanan upp till Luleå och få en kustjärnväg längs hela Norrlandskusten som fungerar. Då förutsätter det ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. Byggstart absolut nästa mandatperiod för dubbelspåret mellan Gävle och Härnösand, säger Jonas Sjöstedt.

Vill du lyssna på hela intervjun, klicka här.

Arkiv