Bra respons i Bryssel

Åsa Webber & Ingela Bendrot
Åsa Webber & Ingela Bendrot

– Vi har haft flera viktiga möten med ledande personer inom kommissionen och vi har fått mycket bra respons. Det har handlat om att visa hur viktig Nya Ostkustbanan är för att skapa en sammanhängande och välfungerande transportkorridor från norr till söder, säger Ingela Bendrot.

Det blev två fullmatade dagar när Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot besökte Bryssel. Hon fick tillfälle att träffa ambassadör Åsa Webber och de båda transportråden Enar Lundgren och Mario Saric vid den svenska representationen för diskussioner om den framtida förhandlingen av CEF-förordningen. Det är i denna förordning, finansieringsverktyget för det europeiska transportnätet (TEN-T), EU:s högst prioriterade transportkorridorer definieras.

Nya Ostkustbanan har länge arbetat för en förlängning av en av dessa, den så kallade ScanMed-korridoren, norrut från Stockholm och det ser i nuläget mycket positivt ut. Kommissionens förslag till ny förordning kommer den 6 juni så då får vi veta om förlängningen är med.

Regeringen har nyligen ansökt om medfinansiering från EU för viktiga delar i Nya Ostkustbanan vilket gjorde det angeläget att även träffa kommissionen och den myndighet som hanterar genomförandet av CEF-förordningen, INEA. På kommissionen träffade Ingela Bendrot, Herald Ruijters, en av de viktigaste chefstjänstemännen inom kommissionens avdelning för Transport, DG MOVE. Ruijters är direktör med ansvar bland annat för det TEN-T och investeringar. På mötet deltog även Jean-Louis Colson, enhetschef för TEN-T och Julie Buy som är ansvarig för Sverige inom TEN-T. Det blev bra diskussioner kring vikten av fungerande transportstråk för såväl gods som passagerare ur såväl ett ekonomiskt perspektiv som ur klimatsynpunkt.

– Kommissionen visade sig vara väl insatta i ”våra” frågeställningar, så det blev ett mycket bra och konstruktivt samtal. Arbetet inom kommissionen är nu i ett viktigt skede och det känns därför extra bra att vi kunde få till dessa möten just nu, säger Ingela Bendrot.

På mötena deltog även Lotta Rönström, tf kontorschef på Mid Sweden European Office och Eva Björk, kontorschef på Central Sweden European Office.

Arkiv